Hvert år findes der i Danmark rovfugle, der har lidt en unaturlig død. I nogle tilfælde er fuglene dræbt af folk, der ikke synes om dem, eller mener de skader tamme eller vilde dyr. Det mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund nu skal slutte. De to organisationer har derfor indgået et såkaldt ”rovfuglepartnerskab” med det formål at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturen.

De fleste rovfugle har det heldigvis godt, men der har desværre været nogle rovfugledrab gennem årene, og det er både Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ) enige om er noget svineri. Så det er kanongodt, at vi nu sætter fælles fokus på rovfuglene,” siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

“DJ og DOF har sine uenigheder. Men netop rovfuglenes velbefindende er vi enige om. Og det giver en helt særlig styrke til vores samarbejde. Når vi går sammen om at oplyse om rovfuglene, så kan vi fjerne nogle af de myter, der findes både hos DOF’ere, jægere og i befolkningen generelt,” mener Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund.

Læs også: Udsætning af ænder: DOF har stadig ikke styr på fakta

Generelt er otte ud af 13 danske rovfuglearter i fremgang, og tidligere tiders negative syn på rovfuglene er for de flestes vedkommende vendt til en øget interesse og betagelse af de store jægere, men enkelte gange ender mødet mellem mennesker og fugle helt galt.

Både i DJ og i DOF er formodningen, at langt de fleste konflikter med rovfugle bunder i misforståelser og manglende viden. Derfor skal samarbejdsprojektet primært sikre rovfuglene for fremtiden ved at udbrede kendskabet til deres biologi og rolle i naturen til så store dele af befolkningen som muligt. Mere konkret skal der i løbet af projektet laves undervisningsmateriale til relevante uddannelser inden for jagt og naturforvaltning og undervisning til børn.

Læs også: Intuitiv brugstest af 6 afstandsmålere

Som et led i projektet planlægger DOF og DJ også at afholde en konference med oplæg og debat om rovfugle. Mulige emner inkluderer fødegrundlag (herunder udsat vildt), aktuelle konflikter og den fremtidige forvaltning af de danske rovfugle. Konferencen forventes afholdt i Jagtens Hus i løbet af foråret 2022.

Læs også: Fasanudsætning er ikke i sig selv skidt for rovfuglene!