Det er lige så vigtigt at du som jæger indberetter udsætning af fjervildt, som du indberetter nedlagt vildt og vingeindsamling. Den data er nemlig afgørende for de beslutninger myndighederne træffer, i forhold til jagt og det tilhørende økosystem. 

Derfor lyder opfordringen også fra Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, at al udsat fjervildt skal indberettes i overensstemmelse med gældende regler. Da et muligt forbud også kan påvirke udsætning af fasaner og agerhøns. Desuden bliver der også opfordret til at købe dansk opdrættet fjervildt, da disse er opdrættet med fokus på at udvikle deres vilde instinkter, så de også kan klare sig i den vilde natur. 

Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal være foretaget senest 1 uge efter den enkelte udsætning har fundet sted. Det er ejers ansvar, at indberetningen sker, men indberetning kan dog foretages på vegne af ejer.

Læs mere om indberetning og tilhørende krav her Indberetning for udsætning af fasan, agerhøne og gråand (mst.dk).

Læs også: Fasanudsætning er ikke i sig selv skidt for rovfuglene!