Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund har netop udsat fem nye lokke mårhunde – også kaldet judas mårhunde – på Fyn. Mårhundene er udstyrede med GPSsendere, der viser hvor de er i terrænet. Judasmårhundene anvendes til at opspore og jage vilde mårhunde, der har spredt sig i Jylland de seneste år og nu også er ankommet til Fyn.

Tanken med judasmårhundene er, at de bevæger sig rundt i terrænet og leder efter en partner. Før eller senere finder de en mage, og når det sker kan ”Big brother” i Naturstyrelsen se på mårhundens adfærd, at den er sammen med en vild mårhund. GPS signalet viser, at judashunden er mere stationær og rører sig tæt omkring det sted, hvor partneren holder til. Derefter kan jægere relativt målrettet enten indfange eller nedlægge den vilde mårhund. Når partneren er aflivet, sættes judasmårhunden ud igen og opsøger straks en ny, vild partner, som den forråder på samme måde. En knapt så sympatisk men effektiv måde at få de uønskede mårhunde væk.

De fem judasmårhunde er udsat i Assens Kommune, Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Svendborg Kommune og Kerteminde Kommune.

Mårhund med GPS udsættes som judasdyr
En Judas mårhund er klar til at blive sat ud – nu også på Fyn. Som en lækker spion lokker den de vilde mårhunde til sig og afslører deres tilholdssted for Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, der afliver partneren. Foto: Naturstyrelsen

Metoden med GPS mærkede mårhunde anvendes i områder, hvor der ikke er en fast etableret bestand af mårhunde som f.eks. på Fyn hvor mårhundene er observeret, men ikke i større antal. Det er der til gengæld i Jylland, hvor jægere længe har ført en nådesløs kamp mod de små effektive rovdyr, der spreder sig eksplosionsartet. I perioden 1995 til 2003 blev der fundet 25 mårhunde i Danmark. I jagt sæsonen 2020-21 blev der nedlagt næsten 11.000 mårhunde. Næsten alle sammen i Jylland. Det var en tredobling i forhold til sæsonen 2019-20.

Læs også: Få success med bekæmpelsen af mårhund

Mårhunden er en såkaldt invasiv art i Danmark, hvilket betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i den danske natur. Den er altædende og udgør en alvorlig trussel mod vores hjemmehørende arter af blandt andet padder, fugle og små pattedyr. Mårhundene spreder sig med lynets hast og et enkelt par kan blive til 12 mårhunde på en sæson.

Læs også: Medaljekrav for mårhund nedsættes