Det svenske jægerforbund kæmper til det sidste for at få stoppet forårsjagt på buk, der går ind om få dage i det sydlige Sverige. Stærkt støttet af jagtforeninger i blandt andet Skåne og Blekinge fortsætter Svenska Jägereforbundet med at forsøge at bremse for forårsjagten. De svenske jægere er bekymrede for, at jagten vil svække og skævvride bestanden.

Den svenske regering har anerkendt jægernes bekymring, men intet tyder på, at den har tænkt sig at genoverveje de nye jagttider på råbuk i Sverige.

Det var primært Skåne, Blekinge og Småland og Kalmar len, som allerede under høringerne inden vedtagelsen af den nye jagtlov, protesterede mod bukkejagt i maj.

Læs også: Protester over bukkejagt preller af på den svenske regering

Argumentet var primært, at jagtrevirerne i det sydlige Sverige er for små til forårsjagt samt at Sydsverige tager imod mange gæstejægere – ikke mindst danskere – og at afskydningen dermed ville blive for voldsom. Trods protester støttede Naturvårdsverket (svarende til Miljøstyrelsen i Danmark) regeringen i Stockholm, og forårsjagt på buk blev en realitet med premiere 1. maj i år.

Ministeren: Uden konsekvenser for råvildtet

De svenske jægeres bekymring har indtil videre ikke gjort indtryk på den svenske landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

”Regeringens beslutning er bygget på baggrund af Naturvårdsverkets anbefaling, som klart siger at forårsjagt kan indføres uden konsekvenser, og i sidste instans er det jo den enkelte jægers eget valg at jage buk om foråret”, mener den svenske landsbygdsminister.

Ministeren anerkender, at de sydsvenske jægere er uenige i den nye jagttid, men fastholder at regeringens beslutning er taget på baggrund af videnskabelige anbefalinger.

Læs også: Nedtælling til bukkejagten – det bør du overveje..

Hun beskriver den svenske rådyrstamme som meget robust og livskraftig, og på det punkt kan hun faktisk have ret. Meldinger fra det sydsvenske taler om påfaldende mange rådyr i år. De fleste meldinger går dog på, at der primært er tale om flere råer og unge dyr end vanligt. Ikke markant flere bukke.

Jagtider revurderes om 5 år

Indtil videre har den svenske regering sendt det svenske jægerforbunds protester videre til Naturvårdsverket, men jægerforbundet forventer ikke, at det giver noget resultat.

Forbundet forventer at kravene dermed vil blive liggende, indtil Naturvårdsverket skal revurdere de nye jagttider om 5 år.

Den svenske forårsjagt på råbuk begynder den 1. maj.

Læs også: Alt om Bukkejagt