”Tjek dit jagttegn!” så kontant opfordrer Danmarks Jægerforbund nu ældre jægere til at sikre sig at de må gå på riffeljagt. Opfordringen kommer efter en periode, hvor forbundet har modtaget en del henvendelser fra jægere, som er usikre på hvad deres status som riffeljægere er. Nogle af dem viser sig at have gået på riffeljagt ulovligt i mere end 25 år.

Misforståelsen er typisk en konsekvens af de ændringer, der blev indført i april 1994, hvor myndighederne lavede om på kriterierne for at kunne gå på riffeljagt i Danmark. Indtil da tillod et jagttegn alle typer jagt, men med den nye ordning skulle der særlige skydeprøver til for at gå på riffeljagt.

Myndighederne lavede dog en overgangsordning således, at alle jægere, der allerede havde jagttegn og som også havde en gyldig riffeltilladelse ikke behøvede at gå op til den nye riffelprøve. Helt præcist formuleredes det således:

”Personer, der den 1. april 1994 har eller senest den 1. april 1993 har haft politimesterens tilladelse til at besidde jagtriffel, kan uden at bestå riffelprøven få påtegning på jagttegn for kommende jagtår om tilladelse til riffeljagt.”

Kattelemmen for jægere, der allerede havde en riffeltilladelse, betød at der opstod flere kategorier på de nye jagttegn. Jægere, med en gammel riffeltilladelse fik et jagttegn, hvor der stod: Riffeljagt tilladt, mens jægere, der havde været til den – nu lovpligtige – riffelskydeprøve fik et jagttegn med teksten: Riffelprøve bestået.

Udfordringen for enkelte ”ældre” jægere opstod fordi der ikke korrekt blev registreret et: Riffeljagt tilladt på deres jagttegn. Det betyder reelt, at jægeren ikke må gå på jagt med riffel. I næsten alle tilfælde havde jægeren riffeltilladelse da den nye ordning trådte i kraft i 1994, men af en eller anden grund blev den ikke registreret på jagttegnet. Den manglende registrering er jægerens eget problem. Det er nemlig ham, der nu skal bevise at han havde våbentilladelse til riffel før 1994 og det er ikke altid nemt.

Kan jægeren ikke bevise, at han havde riffeltilladelse før 1994 skal han op til riffelprøve før han kan gå lovligt på riffeljagt. Prøven består af at sætte fem af seks skud i bukkeskiven på 100 meter, hvilket ikke burde være en udfordring for en rutineret riffeljæger, men jægere uden Riffeljagt tilladt på jagttegnet skal se at få det gjort. Ellers er deres riffeljagt nemlig ulovlig.