Tanken om at nogle menneske gerne betaler for at slå afrikanske dyr ihjel som en sport, kan virkelig bringe sindene i kog. Sensationshungrende medier er kun alt for villige til at udnytte sitationen med bloddyppende click-bait overskrifter og en alt for unuanceret tilgang til emnet, hvor saglighed og fakta må vige for populisme og følelser. At trofæjagten er i modvind er åbenlyst.

Virkeligheden er imidlertid, at i lande hvor trofæjagt, eller jagtturisme, administreres med omtanke, bliver den til et værdifuldt værktøj, der bidrager til bæredygtigt forvaltning af bestandene samtidig med at lokalsamfundene understøttes.

Et eksempel er Namibia, hvor The Economist’s nye dokumentar om trofæjagt er optaget. Namibia har en velreguleret jagt, og landet er et de få afrikanske lande hvor bestandene af vilde dyr er i vækst.

Læs også: Ti fakta om trofæjagt.

Den alt for overhængende risiko er imidlertid, at jagtmodstandere i Europa og USA, får held med at gennemføre lovgiving, der om ikke forbyder så begrænser mulighederne for at rejse til Afrika og jage. Konsekvensen vil temmeligt sikkert være et voldsomt tilbageslag for naturbevarelsen, bl.a. fordi lokalbefolkingen i landdistrikter vil miste et vigtigt incitament til at beskytte og bevare dyrenes levesteder.

Det er nemlig ikke jagten, som er truslen, men tabet af levesteder.

While trophy hunting is no silver bullet, taking this conservation tool off the table, with no viable alternative, will place millions of acres of habitat and the species that rely on it at risk.

Fra The Economist dokumentar: Why hunting animals could be good for conservation.

Dette er blot et af de vigtige budskaber i denne 15 minutters lange dokumentar. I videoen kigger The Economist om bag sensationsoverskrifterne og analyserer trofæjagten ud fra et nuanceret perspektiv med det resultat, at hullerne i jagtmodstandernes fortællinger og fantasier blotlægges og udstilles.

Denne film burde være tvangspensum for alle, der ønsker at ytre sig om emnet. Se den og del den gerne med de jagtmodstandere, du måtte møde på din vej.

Tak til The Economist for et sobert og velunderbygget indspark i debatten. Se videoen her ?.