Data for rypestanden fra den norske statsskovs tællinger viser positive tendenser i Nordnorge, men fra Trøndelag og sydover er udviklingen bekymrende, og man lukker derfor ned for rypejagten her. 

Hver jagtsæson analyserer den norske Statskog udviklingen i bestandene af skovfugle og ryper. Man ser på hvert enkelt område individuelt for at sikre en forsat bæredygtig bestand.

“Tallene for Trøndelag og sydpå er desværre dårligt nyt for de mange tusinde af norske rypejægerne.Med ganske få undtagelser er det kun i områderne fra Nordland og nordover som i forhold til vores analyser kan bære jagt på ryperne”, siger fagchef hos Statskog Jo Inge Breisjøberget.

Ryper lægger mange æg, og i nogle sæsoner er der mange kyllinger, som når at vokse op og komme på vingerne, mens der andre år er stor dødelighed. Dette giver store svingninger i bestanden. Prædation spiller en stor rolle og både ræve og mindre rovvildt tager godt for sig af de små kyllinger. I år har der været færre mus og lemminger, hvilket har øget presset på rypekyllingerne, og det derfor er det nødvendigt at begrænse jagten på ryper.

Lemming i Norge. Shutterstock: Cecilie Bergan Stuedal

Sidste gang man oplevede en tilsvarende nedgang fra i 2019, hvorefter man i 2020 oplevede et stort opsving, mens 2021 og 2022 har ligget mere stabilt. Nedgangen i 2023 var faktisk forventelig, da det er resultat af naturlige cyklusser i naturen.

Og det er ikke alarmerende, så længe vi kan justere for dette ved at balancere jagttrykket, beretter Jo Inge Breisjøberget.

Til gengæld er tallene for Nordland og nordpå anderledes ud. Her er der ikke grund til bekymring, da tallene viser en styrkelse af bestanden, og derfor er jagten her ikke påvirket.