Vi sætter fokus på plejetiltag af vandhuller. Vandhuller og søer er vigtige trædesten og korridorer for udbredelse af dyre- og planteliv, hvorfor man kunne ønske sig flere og ikke mindst bedre søer i fremtiden.