’’Det er gået helt galt i Bruxelles, da kommissionen kom på den her idé’’, siger Claus Lind Christensen, Formand for Jægerforbundet.

Som et led i EU’s 2030-strategi for biodiversitet arbejdes der i øjeblikket på forslaget om at forbyde jagt, fiskeri, skovbrug og minedrift på cirka 10 % af Danmarks naturareal. Dette forslag bygger på, at det vil sikre en bedre biodiversitet i fremtiden, ifølge Bruxelles.

Claus Lind Christensen udtaler: ’’… Idéen fra EU er decideret usaglig. Jagten er vigtig for den danske natur, og vi lever i forvejen op til alle EU’s krav om bæredygtig jagt.’’ Modstanden til forslaget bakkes op af Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, der mener, at det er et direkte overgreb mod EU’s medlemslande, og at det er absurd, at EU mener, at de kan overtrumfe Danmark på sådan en måde.

Hvis forslaget vedtages, vil jagt og fiskeri over en årrække udfases og i sidste ende forbydes i den givne områder.

EU-kommissionen holder møde den 15. januar med det formål at klargøre et konkret politisk forslag, hvorfor vores Miljøminister Lea Wermelin ikke vil udtale sig om, hvorvidt hun er for eller imod forslaget.

LÆS OGSÅ

Farcen om knivloven

Naturgenopretning: Tilliden undergraves