Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro samt Tranum ved Jammerbugten. Det er netop disse steder at Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken ønsker, at de tre nye naturnationalparker skal ligge.

Op på 15 naturnationalparker

Placeringen af de to første naturnationalparker er allerede besluttet, det bliver i Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland. ”Naturen har brug for mere plads. Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for helt at uddø herhjemme. Her er nye naturnationalparker en del af svaret på at vende tilbagegangen. I naturnationalparkerne får vi en vildere natur, og danskerne får mere spændende naturoplevelser. Vi har afsat 888 millioner kroner på årets finanslov til at give naturen det historiske løft, der er brug for” siger miljøminister Lea Wermelin.

Allerede nu er der planlagt og afsat penge til op mod i alt 15 naturnationalparker. Senere i foråret vil der blive rig mulighed for, at melde konkrete forslag og ideer ind til placeringen af de næste mange naturnationalparker.

Fakta om de kommende naturnationalparker

  • Naturnationalparkerne skal bidrage til at styrke natur og biodiversitet ved at etablere store sammenhængende naturområder, hvor naturen så vidt muligt får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Naturnationalparkerne skal samtidig skabe mere spændende naturoplevelser.
  • Naturnationalparkerne etableres på statslige arealer og udpeges ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med forskere, og som skal sikre, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt. Det inkluderer blandt andet, at områderne komplimenterer hinanden, at der er heterogenitet inden for området, at der er forandringspotentiale, og at der er geografisk spredning mellem områderne.
  • De afsatte midler i regeringens og aftaleparternes Natur- og Biodiversitetspakke fra 4. december 2020 muliggør etableringen af op mod i alt 15 naturnationalparker i Danmark.
  • Der er bl.a. afsat 5 mio. kr. til friluftsliv i hver naturnationalpark, der kan være med til at understøtte spændende naturoplevelser.
  • Der er allerede udpeget to naturnationalparker i Fussingø og Gribskov. Regeringen og støttepartierne foreslår, at de tre næste udpeges i Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.
  • Herefter sendes forslagene til den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessent-arbejdsgruppe, og Naturstyrelsen vil gå i dialog med de relevante kommuner. Tilbagemeldingerne herfra skal senere drøftes i aftalekredsen.
  • Sideløbende igangsættes processen for de sidste naturnationalparker, hvor Regeringen og støttepartierne inviterer til en konference senere i foråret med henblik på at drøfte, hvor de næste mange naturnationalparker kan placeres.

Kildehenvisning: Miljøministeriet pressemeddelelse, 22. april 2021.