Næsten 200.000 høns og kalkuner er nu aflivet i 2022 efter et alvorligt udbrud af fugleinfluenza flere steder i Danmark. I weekenden gik det ud over en ægproducent ved Stoholm i Midtjylland, hvor 100.000 høns måtte aflives efter at besætningen var ramt af fugleinfluenza.

Læs også: Haglbøssens kaliber og ammunition

Sidste uge døde mere end 500 høns fra besætningen og fredag viste prøver fra Statens Serum Institut, at dyrene var smittet med fugleinfluenzatypen H5N8. Af hensyn til dyrevelfærden og for at begrænse smitterisikoen, gik Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen derfor straks i gang med at aflive de mange høns.

Ud over dette udbud har andre udbrud medført aflivning af 30.000 dyr på en kalkunfarm på Lolland samt aflivningen af 60.000 kalkuner på en farm ved Ruds Vedby.

‘Det ser desværre ud til, at fugleinfluenzaen har godt fat i år, så derfor vil jeg gerne gentage vores vigtige budskab om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt, og forsøge at skærme deres dyr mod smitte, så grundigt som overhovedet muligt. Det handler dels om ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning mellem farmene’, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Jakob Munkhøj om den alvorlige situation.

Læs også: Sådan fungerer haglbøsser og haglgeværer til jagt

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at man skifter fodtøj man går ind i hønsegården, og at jægere passer ekstra på, hvis de kommer i kontakt med døde fugle i naturen.

I forbindelse med smitteudbruddet i Stoholm oprettede Fødevarestyrelsen fredag en 3- kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Læs også: Klædt på til vildsvinejagt

Du kan se zonerne ved Viborg her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/5.