Antallet af ulve i Europa bare stiger og stiger. En ny undersøgelse fra den europæiske ulveforskningsgruppe LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) vurderer, at der nu lever omkring 19.000 ulve i de 27 EU lande. Tager man hele Europa med (uden Rusland, Hviderusland) anslås bestanden til cirka 21.500 individer.

Sidste gang LCIE udgav en rapport om ulve (2016), anslog organisationen antallet til 14.500. Ulvene trives ikke mindst i Bulgarien og i Rumænien. I begge lande anslår rapporten, at der lever mellem 2.500 og 3.000 ulve.

Danmark er et af de lande i Europa med den mindste ulvebestand. I rapporten angives den danske bestand til at være på 14 dyr (2021). De befinder sig alle i Jylland med den største koncentration i Vest- og Nordjylland.

De danske ulve er primært til fare for får. I tilfælde af skader på husdyr som følge af ulveangreb, er det muligt at få udbetalt erstatning. I rapporten angives omkostninger til erstatninger i Danmark til at udgøre cirka 12.000 kroner per ulv.

 

Ulve kan være en belastende nabo for fårefarmere eller de skandinaviske samer, der holder rener. Foto: Shutterstock / Sarah2

Rapporten fra LCIE indeholder en opgørelse over antallet af dræbte husdyr og et bud på omkostningerne, når der udbetales erstatning til dyreejere, som mister husdyr i forbindelse med ulveangreb.

De danske ulve er primært til fare for får. I rapporten oplyses det, at 76 får og to stykker kvæg har måtte lade livet i 2021 som følge af ulveangreb i Danmark. Omkostninger til erstatninger opgøres til at udgøre cirka 12.000 kroner per ulv.

De dyreste ulve i Europa finder man i Finland. Her udbetaler myndighederne næsten 80.000 kroner om året i erstatninger per ulv. Det høje beløb skyldes at de finske ulve går ret hårdt til de finske samers rener.

Også Frankrig har betydelige udgifter til at erstatte dræbte husdyr. Hver fransk ulv anslås at koste omkring 40.000 kroner om året i erstatninger til landmænd, der har mistet dyr under ulveangreb.

Efter Frankrig følger Sverige, der udbetaler næsten 35.000 kroner om året per ulv.

 

De kontroversielle ulve i Sverige koster årligt omkring 35.000 kroner per ulv i erstatninger til landmænd, der mister husdyr til ulvene. Den svenske regering besluttede tidligere på året at den svenske ulvebestand er for stor og skal ligger lige under 300 dyr. Foto: Shutterstock / Martin Prochazkacz

Mest effektive er de belgiske ulve. Rapporten fra Large Carnivore initiative for Europe fortæller, at for hver ulv i Belgien dræbes der 24 husdyr om året. Østrig, Frankrig, Norge og Holland ligger omkring 15 døde husdyr per ulv, og svenskerne registrerer et dræbt husdyr per ulv. I de fleste tilfælde er der tale om får.

Selvom ulvenbestandene vokser og ser ud til at trives, vurderer LCIE, at der er fire trusler mod de effektive rovdyr. De fire trusler kan opsummeres som følger:

  • Hegn og spærringer som etableres i mange europæiske lande for at kontrollere migration og vildsvinepest.
  • Manglede overvågning af flere lokale bestande.
  • Risiko for at ulve parrer sig med hunde og udvikler sig til hybrider. Dette ses særligt som en trussel på Balkan.
  • Den spændte atmosfære omkring ulve i en del lande og regioner, hvor lokalbefolkningen mener at bestandene er for store og er til stor gene for landbrug, jagt og husdyr.