Optællingen af småvildt i Finland for 2022 blev offentliggjort sidste uge. Optællingen har været afviklet i 35 år af det finske Natur Ressource Institut. De fleste bestande er marginalt højere end året før, men flere arter viser en klart faldende tendens på længere sigt. Mest markant er bestanden af skovharer, der – trods en lille stigning i 2021 – er faldet til halvdelen på 35 år. Det er især i det nordlige Finland, at bestanden af skovharer er faldet. Skovharen, som ikke findes i Danmark, er mindre end den almindelige hare. Den har også kortere ører og hale. Om sommeren er den lysebrun, men om vinteren skifter den farve til hvid.

Til gengæld er dens fætter markharen – også kaldet europæisk hare – i en helt anden gunstig situation. Optællingen viser, at antallet af markharer i Finland er 25-doblet på 25 år.

Bestandene af egern og væsel i Finland er faldet til en tredjedel i de 35 år finnerne har optalt småvildt, mens antallet af hermeliner er en sjettedel af, hvad det var for 35 år siden. Mængden af observerede rævespor er omkring halvdelen af, hvad den var for 35 år siden, mens antallet af mår er faldet i det sydlige Finland og steget i det nordlige.

Den finske odderbestand har været stabil siden halvfemserne, mens den store vinder – som nævnt – er markharen, der er 25-doblet i løbet af de 35 år instituttet har registeret småvildt.

Der er ingen enkelte forklaring på faldet i det finske småvildt, men der peges blandt andet på klimaændringer, ændringer i strukturen i skovlandskabet, landbruget og cykliske ændringer i bestandene af muslinger. Samtidig viser undersøgelserne at flere arter, der normalt hører til i det sydlige Finland nu breder sig længere mod nord.