Foto AF KIM LINDGREN

2146 læsere har givet deres input til spørgeundersøgelsen og mange tak for det.
I runde tal vil det sige, at vi har svar fra 1,22 procent af samtlige danske jægere.

I forhold til andre former for opinions- og adfærdsanalyser er det et meget omfattende materiale.

Et af de punkter vi spurgte ind til var:

Jagt på råvildt med hagl

Skyder du råvildt?

97,89 procent svarede JA.

Fælder du råvildt med hagl?

50,86 svarede JA.

Fælder du råvildt med kugle?

97,98 svarede JA.
Og her kommer så den første antydning af en ny og forandret jægeradfærd.

For så spurgte vi:

Er det tilladt/velset at skyde råvildt med hagl der, hvor du går på jagt?

Til det svarede 66,93 procent JA.

Og så kom det opfølgende spørgsmål:

Var det tidligere velset der, hvor du går på jagt, at fælde råvildt med hagl?

Og hertil svarede 80,23 procent JA.

Så her er der tale om en forandring over tid. Hvor det for år tilbage var velset og almindeligt at fælde råvildt med hagl på fire ud af fem jagter, er det i dag kun tilladt eller velset på to tredjedele af jagterne.

Og når færre jager råvildt med hagl, så er det vel også forventeligt, at udbyttet af råvildt som en nødvendig konsekvens heraf må falde.

Du kan læse om alle resultaterne af spørgeundersøgelsen i det nye nummer af JAGT, Vildt og Våbens Maj udgave, som udkommer i denne uge.