Danmark bliver det første land i verden, der helt forbyder bly i ammunition til jagt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøminister Lea Wermelin. Forbuddet mod bly forventes at træde i kraft i 2023 efter en overgangsfase.

– Bly er et tungmetal, som ikke hører hjemme i naturen eller i vores fødekæder, siger miljøminister Lea Wermelin.

Forslaget støttes af Danmarks Jægerforbund, som mener, at alternativerne til de blyholdige projektiler nu er så gode, at det vil være muligt at gøre jagten blyfri.

Jægerforbundet skønner, at danske jægere hvert år efterlader op til 2 tons bly i naturen, som risikerer at ende i fødekæderne og forurene vandløb og søer.

– For os som grøn interesseorganisation er det helt essentielt, at vores passion, som er jagten, ikke efterlader sig forurening i naturen, siger Marie-Louise M. Achton-Lyng, formand for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg.

Våbenbekendtgørelsen skal ændres

En overgang til blyfri ammunition vil kræve en gennemgang af våbenbekendtgørelsens krav til kuglevægt og anslagsenergi. Reglerne vedrørende krav til jagtammunition skal justeres på en sådan måde at blyfri riffelammunition sikrer en effektiv og forsvarlig nedlæggelse af vildtet.

Miljø- og Fødevareministeriet igangsætter derfor nu en undersøgelse af, hvordan kravene kan tilpasses, således at blyfri riffelammunition er forsvarligt at anvende. Undersøgelsen omfatter ligeledes faglige og sikkerhedsmæssige forhold, der er vil være knyttet til et forbud mod bly. Herefter kan udfasningen af bly komme til at ske i praksis.

Se hele pressemeddelelsen fra Miljøministeriet her.

Faktaboks

  • Danmark indførte forbud mod bly i haglammunition i 1996
  • Danmarks Jægerforbund skønner at danske riffeljægere efterlader ca 2 tons bly i naturen årligt
  • Det Europæiske Kemikalieagentur arbejder på et lignende forbud i EU. Derfor kan Danmark indføre et forbud allerede nu uden, at det vil være i strid med EU-reglerne.
  • Udfasningen af bly forventes at træde i kraft i løbet af 2023

Læs også

Blyfri projektiler, Virker de eller hvad?

EU-forslag om forbud mod bly i al ammunition