Mens elgjagten er ved at blive skudt i gang i det meste af Sverige er de svenske myndigheder bekymrede over, at antallet af elge i vores store naboland fortsætter med at falde.

For tiende år i træk viste den seneste inventering et faldende antal elge i Sverige. Elgstammen i Sverige er i dag 20 procent mindre end den var i 2012. Det markante fald i antallet af elge har fået det svenske Naturvårdsverket til at iværksætte en undersøgelse i løbet af de kommende jagtmåneder for at finde ud af, hvad der sker med elgstammen og hvorfor det ikke er lykkedes at holde stammen antalsmæssigt hvor man forventer at have den.

En af udfordringerne er tilsyneladende, at de overordnede mål for forvaltningen af den svenske elgstamme ikke er effektivt koordinerede med de regionale og lokale mål. Det betyder, at myndighederne ikke nødvendigvis har detaljeret overblik over fødetilgang og andre regionale eller lokale forhold, der kan påvirke elgbestanden. Naturvårdsverket mistænker også, at afskydningen lokalt kan have været for høj nogle steder.

Læs også: Dansk vildsvinejæger skød elg ved uheld – kalven måtte aflives

”Antallet af elge er faldet med 20 procent i alle landsdele, men vi kommer særligt til at kigge på Nordland, Götaland og Svealand den kommende sæson.” siger sagsbehandler i Naturvårdsverket Urban Johansson. Myndighederne kommer også til at indføre et helt nyt system for inventering af elge per 1.000 hektar, der forventes at gøre optællingen mere effektiv.

Det svenske system for forvaltning af elgstammen har som mål at:

Bevare elgstammen livskraftig og holde en høj kvalitet samt sikre at stammen på lang sigt er i balance med mængden af føde”.

Det er i betydelig grad op til de lokale Vildtvårdsområder at fastlægge den konkrete afskydning ude i landet.

Den generelle elgjagt i Sverige begynder den 8. oktober, men i visse områder i Nordsverige begyndte den allerede 1. september. Bestanden anslås til omkring 300.000 dyr. Jægere nedlagde i sæsonen 2020-21 82.832 elge i Sverige.

Læs også: På elgjagt i Sverige