Vi kan alle få brug for at kunne give eller modtage førstehjælp på jagt, uanset hvem der er skyld i ulykken. Desuden har man faktisk pligt til at yde hjælp ifølge Straffeloven, så du kan lige så godt gøre dit bedste.

Foto: Claus ”Claude” S. Anderen samt PRESSLAB, MR.PHAKORN KAEWVICHIT, jean schweitzer og Pixabay.
Straffeloven siger:

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller

2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/976

 

Heldigvis er det sjældent, at der sker jagtrelaterede ulykker med dødelig udgang i Danmark. Men alle kan komme ud for en ulykke i dagligdagen, uanset om den er jagtrelateret eller ej. Næsten uanset, hvilken skade...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: