Vi kan alle få brug for at kunne give eller modtage førstehjælp på jagt, uanset hvem der er skyld i ulykken. Desuden har man faktisk pligt til at yde hjælp ifølge Straffeloven, så du kan lige så godt gøre dit bedste.

Foto: Claus ”Claude” S. Anderen samt PRESSLAB, MR.PHAKORN KAEWVICHIT, jean schweitzer og Pixabay.
Straffeloven siger:

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller

2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/976

 

Heldigvis er det sjældent, at der sker jagtrelaterede ulykker med dødelig udgang i Danmark. Men alle kan komme ud for en ulykke i dagligdagen, uanset om den er jagtrelateret eller ej. Næsten uanset, hvilken skade der sker på mennesket, er førstehjælpen den samme. Om personen brækker et ben ved en ulykke på cykel eller ved at falde ned fra en hochsitz, skal der stadig ydes den samme førstehjælp.

Typisk tager et grundlæggende førstehjælpskursus nogle ganske få timer, men det vil give dig en masse værktøjer til at kunne klare at yde førstehjælp ved en ulykke. Og da vi som jægere jo ofte er ude i trafikken – hvor de fleste alvorlige ulykker sker – så vil vi før eller senere stå i en situation, hvor der er behov for at yde førstehjælp.

Førstehjælpskurser dækker mange områder.

Specielt for jagt

De skader, du kan komme ud for på jagt, er i meget stor udstrækning de samme, som du kan komme ud for i dagligdagen. Der er dog nogle enkelte alvorlige undtagelser, og det er selvfølgelig skudskader.

Skudskader, uanset om det er med en pil, et projektil eller hagl kan resultere i et stort blodtab meget hurtigt eller medføre alvorlige skader på knogler eller livsvigtige organer. Det er derfor vigtigt, at du kender til livsvigtig førstehjælp, og at du har en god ide om, hvordan du er i stand til at kunne yde den bedste førstehjælp.

Når jeg går på jagt, har jeg typisk to førstehjælpssæt med. Der kan ske en masse uheld undervejs, og uanset om det er en anden jæger eller mig selv, der er skyld i det, så vil jeg forsøge at have så meget relevant førstehjælpsgrej med, så jeg kan klare alt fra et snit med en kniv til et vådeskud.

Det første sæt er til almindelige skader, som snitsår, forstuvninger og andre ikke livstruende skader. Jeg har det typisk i en lille rygsæk, da det fylder lidt for meget til at have i en lomme.

Det er vigtigt, at du forstår at anvende de ting, der er i dit førstehjælpssæt. Det indeholder blandt andet en rulle elastikbind, plastre, et par små forbindinger, redningstæppe, smertestillende piller, superlim, pincet og andre ting til at klare småskader, der kan opstå.

Til de livstruende skader bærer jeg et sæt omkring min ankel, hvor jeg hurtigt kan komme til det. Det er et sæt, jeg har fået af én af mine venner fra Arizona, der har utallige eksempler på, at det har reddet menneskeliv. Én af vores fælles venner, der er politibetjent, har reddet to personer med det, så jeg har altid dette sæt på mig, når jeg er på jagt.

Du bør have det livsvigtige førstehjælpsgrej tæt på, hele tiden.

Sættet er meget kompakt, og efter jeg havde gået med det ganske kort tid, mærkede jeg det ikke længere. Fordelen ved at have et førstehjælpssæt på dig er, at det er hurtigt at komme til. Hvis det er fremstillet korrekt, vil du ikke lægge mærke til, at du bærer rundt på det.

Min grundpakke består af en saks, der kan klippe i kraftigt stof, et par latexhandsker, QuickClot gazebind, tourniquet og et Chest Seal. Jeg har selv tilføjet nogle plastre og et par andre småting.

QuickClot forbindingen indeholder et mineral kaldet kaolin, som i århundreder har været kendt for at fremme koaguleringen af blod, og som er rigtigt godt til at stoppe større blødninger.

Tourniquet eller knebelpres, som det også kaldes, er til at standse større blødninger fra arme eller ben, hvor en legemsdel er så ødelagt, at en trykforbinding ikke er nok til at standse blødningen. Den skal kun anvendes i yderste nødstilfælde, og hvis du anvender den på dig selv eller andre, så er det vigtigt, at du noterer det tidspunkt, du har anlagt den, så en professionel behandler ved, hvor længe den har været anlagt.
Lige præcis skudsår i arme og ben kan være livstruende på grund af det medfølgende store blodtab. Det er i disse situationer man kan reducere blødningerne med et korrekt anlagt tourniquet – og det vil ofte være forskellen på liv og død.

Chest Seal er en lufttæt forbinding, der anvendes til større sår, typisk skudsår, i brystet for at forhindre, at falsk luft bliver suget ind i brysthulen og hermed mindsker lungekapaciteten.

Jeg kan kun anbefale dig at tage et førstehjælpskursus og meget gerne et udvidet kursus, så du lærer at anvende de ting, du medbringer i dit førstehjælpssæt. Derfor medbringer jeg også kun førstehjælpsgrej, jeg har fået undervisning i at bruge.

Man kan uden tvivl klare sig med mindre, men jeg vil hellere føle mig helt tryg og kunne klare de fleste af de problemer, jeg vil kunne komme ud for. Skal jeg på længere ture med flere overnatninger i naturen, tager jeg ofte et større førstehjælpssæt med. Indholdet er ikke så forskeligt fra mit standardsæt, der er bare flere af tingene.

Hvis du vælger at købe et førstehjælpssæt, vil jeg foreslå, at du køber den bedste kvalitet, du har råd til, og at du kigger sættet igennem og laver de ændringer på det, som du finder nødvendige til dit behov.

Hvordan forbereder du dig selv?

Som uddannet førstehjælper vil du blive i stand til at kunne yde en mere effektiv hjælp til skadede personer og ikke holde dig tilbage, når du ser, at der er sket en ulykke. Du vil sandsynligvis begynde at reflektere over, hvad der kan ske, uanset om det er på jagt eller i dagligdagen, og du vil derfor også begynde at tænke over, hvordan du selv vil reagere. Det vil være til en kæmpe hjælp for dig selv, og dem du hjælper, ved en ulykke.

NÅR ULYKKEN SKER

Her er der en helt fast rutine, man skal kunne på rygmarven, for når blodet flyder, folk skriger eller bliver paralyserede af chok, så bliver man selv ramt af stress. Så man skal kunne det her i søvne:

1 Stands ulykken

Det kan være lettere sagt end skrevet. Er det ude i trafikken, så skal man have standset bilerne. Her har man brug for nogle hjælpere, der kan tage sig af den side af sagen.
Sluk bilens motor og elektriske system, tænd katastrofeblinket på bilen, udsæt advarselstrekant og placér din bil, så den afskærmer området med sårede.
Er ulykken sket midt i en maskinpark, skal maskinerne stoppes. Elektriciteten slukkes. Branden bekæmpes.

På jagten skal våbnet fjernes og aflades. Kniven sikres. Sker ulykken til søs, skal ekstra redningsveste eller redningskranse kastes ud til den eller dem, der er faldet i vandet eller kæntret med skydeprammen. Også her skal motoren slukkes, ligesom det heller ikke nytter at springe i fjordens iskolde vand uden redningsvest, hvis din jagtmakker er faldet overbord fra sin jagtpram.

2 Giv livreddende førstehjælp

Her handler det primært om førstehjælpens ABC:

Når du skal udføre livreddende førstehjælp, er det vigtigt, at du er i stand til at vurdere den tilskadekomnes tilstand. Det gøres typisk ved at anvende ABC-remsen. Her kontrollerer du de livsvigtige områder på en tilskadekommen

A står for Airway (luftvej). Den tilskadekomne skal ligge på en måde, så luftvejene er frie. Hvis tungen eksempelvis er faldet tilbage i svælget, skal den trækkes frem, så der er fri passage for luft fra munden og ned til lungerne

B står for Breathing (vejrtrækning). Hvis den tilskadekomne ikke selv trækker vejret, skal du i gang med at blæse luft ind i den tilskadekomne.

C står for Circulation (blodkredsløb). Her gælder det om at standse blødninger. Tjekke, at hjertet slår, og gør det ikke det, så står den på hjertemassage og hjertestarter.

Kan du alt dette, så kan du redde liv. På jagten, i trafikken, i hjemmet, på arbejdet, i sportsforeningen og alle andre steder.

Det er vigtigt, at man undersøger den tilskadekomne i denne rækkefølge, da frie luftveje har betydning for vejrtrækningen, som har betydning for blodcirkulationen. På kurserne vil du typisk øve denne remse mange gange og prøve de forskellige trin, så du bliver fortrolig med dem.

3 Tilkald hjælp

Når man første gang står i en ulykkessituation, virker det mærkeligt, at man ikke tilkalder brand- og redningsmandskab som det første.

Når man har prøvet det et par gange, så er det helt logisk, at man først forhindrer, at en ulykke følges op af flere og derefter redder dem, der er i umiddelbar fare for at omkomme.
For så derefter at tilkalde hjælp. Redning.

I Danmark og de fleste andre europæiske lande ringer man 1-1-2, når man skal tilkalde hjælp

Og bemærk lige, at vi i Danmark kalder det et hundrede og tolv eller 112, men at det måske ikke lige er et tal, man kan udtale på fransk eller belgisk. Derfor er det godt at, sige at man skal ringe et-et-to (1-1-2). Også børn op til 7-års alderen kan have svært ved det der med 112, men 1-1-2 vil de godt kunne taste ind på en telefon.

Der er nogle ting, der er kritiske at vide, før du ringer 1-1-2, for at de professionelle kan hjælpe bedst muligt.

For det første. Det tager laaang tid, før alarmcentralen tager telefonen. Eller sådan føles det i hvert fald. Når der så er en personen i den anden ende af opkaldet, så gælder det om at kommunikere klart og tydeligt. Det vil i de fleste tilfælde også sige, at man skal tale lidt langsommere, end situationen lige indbyder til.

Det kan være meget svært, hvis det er en alvorlig ulykke, men personellet på alarmcentralen vil også kunne få dig til at slappe lidt mere af, så det, du siger, bliver forståeligt og sammenhængende.

Det kan være en stor hjælp at have nedskrevet, hvad du vil fortælle.

Alarmcentralen ønsker typisk at vide;

  • Hvad er der sket?
  • Hvor er det sket?
  • Hvornår er det sket?
  • Hvor skal hjælpen sendes hen? (Præcise adresse – og det skal være med vejnavn og husnummer. Eller vejnummer, afkørsler, stednavne. Er det inde i skoven eller ude på marken, så skal du angive en adresse, hvor redningsmandskabet kan møde en, der kan lede vejen videre til den, der er kommet til skade. Du kan også være skarp og have en GPS-position til redningsmandskabet.)
  • Hvor mange er kommet til skade?
  • Hvad er deres tilstand?

Det kan være svært for redningspersonellet at nå dig.

Du kan sagtens være ude for, at de beder dig om endnu flere oplysninger om tilskadekomne eller andet. Forsøg at være så præcis i dine oplysninger som muligt og husk, at opkaldet først er forbi, når alarmcentralen eller den myndighed, du bliver viderestillet til, afslutter opkaldet.

Hvis du ikke ved, hvad du skal gøre i situationen, vil alarmcentralen viderestille dig til den relevante myndighed, der kan guide dig.

Selv erfarne jægere kan føle ubehag ved at se en alvorlig skade.

Nu har du så gjort alt hvad der skal gøres, og hjælpen er på vej. Også her vil man i mange tilfælde opleve ventetiden som utrolig lang. Det er den ikke, men sådan føles det. Når adrenalinen flyder, så vil sekunder føles som timer. Og derfor er tiden inde til at tjekke hele skadestedet endnu en gang.

Er ulykken standset, eller kan skadestedet sikres bedre?

Er der behov for yderligere livreddende førstehjælp? Hvis ikke, så kan mindre skader og tilfælde af chok blive afhjulpet.
Er der behov for at tilkalde yderligere hjælp? Der kan være opstået ild i et eller andet for eksempel.

Og når alt dette er under kontrol, så mærk lige efter, om du selv er ok. Har du brug for en pause? For at sidde ned og overlade ansvaret til nogle andre? Under alle omstændigheder vil du opleve en eller anden reaktion, når den første indsats er gennemført. Det er helt naturligt.

4 Almindelig førstehjælp.

Selvom dette er den sidste del af de fire hovedpunkter for førstehjælp, kan det sagtens være, at du kun får brug for dette punkt. En ulykke behøver ikke være livstruende eller farlig for personen, men det kan være, at man bare har brug for at få et plaster eller en mindre forbinding på hånden.

Kan du lægge en person i stabilt sideleje?

Almindelig førstehjælp inkluderer også den psykologiske førstehjælp. Det vil sige, at du er klar over, hvordan og hvor vigtigt det er at tale med en tilskadekommen for at kunne berolige personen. Jeg tror, at mange, der har børn eller børnebørn, kan nikke genkendende til, at et kram og lidt pusten på et sår kan have en meget stor effekt på barnets opfattelse af situationen.

Hvis du er i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp, betyder det, at du kan være med til at berolige personen og lindre den smerte, personen måtte føle i situationen. Din viden om, hvordan man hjælper ved snitsår, forstuvninger eller brækkede lemmer, vil gøre en kæmpe forskel for den tilskadekomne.

Ved at kunne være i stand til at yde almindelig førstehjælp vil du også kunne minimere risikoen for, at der går infektion i et sår og hermed sørge for, at det heler hurtigere.

Dit kendskab til førstehjælpsmidler kan redde liv.

Så; hvis du ikke allerede er førstehjælper, så kan du gøre noget ved det nu.

Det er nemt at finde et førstehjælpskursus. Du skal blot google ”førstehjælpskursus” og så vil der komme masser af muligheder frem.

Forskellige udbydere af førstehjælpskurser

Falck: https://www.falck.dk/foerstehjaelp/produkter/foerstehjaelpskursus/

Røde Kors: https://www.rodekors.dk/foerstehjaelp/foerstehjaelpskursus

FOF: https://www.fof.dk søg efter Førstehjælpskursus

Jeg vil opfordre alle til ikke at lade frygt, tid eller omkostninger komme i vejen for at være i stand til at kunne hjælpe andre. Der er ikke noget bedre tidspunkt end lige nu til at lære nye færdigheder, der potentielt kan redde liv.

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: