Kom med på strandjagt i januar på pibeand, canadagås og gråand ved Limfjorden
Hvor vore svømmeænder må jages fra 1. september, starter jagttiden på dykænderne først 1. oktober, men den løber ligeledes frem til udgangen af januar. Vi har i Danmark otte jagtbare arter af dykænder, men edderfugl, hvinand og sortand er de tre oftest forekommende i vildtudbyttestatistikken.
Jeg husker tydeligt første gang, jeg så en ynglende hvinand vende tilbage til reden. Jeg var på ferie i Jämtland i Sverige, og hytten lå på en skrænt i skovkanten ned til en stor sø. Jeg så en lille and lette fra søen og kunne snart høre den karakteristiske hvinende lyd fra dens vinger.
Spændende jagt med vand under kølen ude på det dybere vand. Anders giver her en gennemgang af, hvordan man griber denne jagt an.
Lær alt om edderfuglen: biologi, jagt på og tilberedning af edderfuglen.