Alverdens producenter af blyfri riffelprojektiler anvender sig groft sagt af et ud af to udbredte funktionsprincipper. Enten er deres projektiler designet til at fragmentere eller også ekspanderer de til paddehattefacon på samme vis som et typisk bonded blyprojektil. Sidstnævnte er efterhånden det mest udbredte. Da den velkendte svenske ammunitionsproducent Norma for få år siden fik blyfri riffelprojektiler på programmet, valgte de med deres daværende kugle –”Kalahari”– at gå imod strømmen og satse på en fragmenterende projektilkonstruktion. Jeg testede den kugle i fabriksladet kaliber .30-06 ammunition og opnåede udmærkede resultater på råvildt, kronvildt og vildsvin omend flugtdistanserne var relativt lange og ”knald-og-fald-effekten” ringe. Nu har Norma imidlertid valgt at tænke deres blyfri program om og introducerer i de kommende måneder Norma ECO Strike – en ekspanderende kobberkugle. Den gamle Kalahari udgår af fabrikkens program.

Fart og tempo

Det gælder for alle ekspanderende kobberprojektiler at de fungerer bedst ved relativt høje anslagshastigheder – simpelthen fordi konstruktionerne er hårdere end gængse konstruktioner med bly. At kobber har en væsentligt lavere vægtfylde end bly betyder også, at de blyfri projektiler ofte er en hel del lettere end projektiler med blykerner i samme udformning. Men det er faktisk en fordel i denne sammenhæng, for det gør det meget enklere at opnå betydeligt højere hastigheder og dermed den øgede anslagsenergi, der er behov for. Den nye ECO Strike produceres i første omgang i kalibrerne 7 mm (9,1 g), .30 (9,7 g), 8 mm (10,4 g) og 9,3 mm (14,6 g). I den fabriksladede .30 ammunition opnås mundingshastigheder på hhv. 860 m/s (.308 Win), 900 m/s (.30-06) og 1.000 m/s (.300 Win). Sidstnævnte har nogenlunde samme hastighed på 200 meter, som .308’eren har ved mundingen og der må derfor forventes en klar forskel i funktionen mellem de to kalibrer.

Nyt design

Norma ECO Strike er ikke blot en let modificeret kopi af kendte konstruktioner på markedet. Der er lagt masser af udviklingstimer i at designe projektilerne fra bunden for at optimere den opnåelige hastighed, projektilets flyveegenskaber og dets ekspansion. En grøn polymerspids sikrer den bedst tænkelige aerodynamik

og virker samtidigt som katalysator for ekspansionen. Projektilerne er designet til at ekspandrere helt ned til omkring 500 m/s. Norma har valgt at fornikle projektilerne for at nedsætte afsætningen af kobber i riffelløbet – et kendt problem ved anvendelse af rene kobberprojektiler. Det kun 9,7 g. (150 gr) tunge .30 projektil har en ballistisk koefficient på 0,420 hvilket er en hel del bedre end alle kuglevægte af f.eks. Norma Oryx (165 gr., 180 gr. og 200 gr.) Der er med andre ord tale om et projektil som også er velegnet til relativt lange skudhold under forudsætning af tilstrækkelig udgangshastighed. Projektilerne fremstilles på CNC-drejebænke med ekstreme krav til tolerancerne. Der er tale om en langt mere tidskrævende – og dermed dyrere – proces end seriefremstilling af projektiler med blykerne. Derfor ventes udsalgsprisen for færdig ammunition også at blive noget højere end f.eks. Norma Oryx.

Praktisk test

Vi var som sagt med på en praktisk afprøvning i Namibia midt i juni 2015. Der deltog i alt 8 jægere, som først og fremmest jagede blue wildebeest og oryx – et par særdeles skudstærke afrikanske arter, som er nærmest optimale at afprøve ammunition på. Alle deltagere jagede med rifler i .300 Winchester Magnum – og altså dermed en udgangshastighed på 1.000 m/s. Ved indskydningen åbenbaredes en endog særdeles udmærket præcision. Selv opnåede jeg tre-skuds-grupperinger på 15-20 mm / 100 m. Virkelig fint! Der blev nedlagt 8 oryx i 10 skud = 1,25 skud per oryx i gennemsnit. Det gennemsnitlige skudhold var 146 m (første skud). Den gennemsnitlige flutstrækning var 111 m – og variede fra 0 til 300m.Der blev nedlagt 10 blue wildebeest i 16 skud = 1,6 skud pr. blue wildebeest i gennemsnit. Det gennemsnitlige skudhold var 152 m (første skud). Den gennemsnitlige flugtstrækning var 108m – og variede fra 0 til 400m.Desuden blev der nedlagt alt fra sjakal og bavian til eland. På de mindre arter var skudvirkningen voldsom ved træf på afstande under 150 meter. Vortesvin, red hartebeest og impala havde meget korte flugtafstande. To blev liggende på stedet og en løb 15 m.

Min konklusion

I .300 Winchester Magnum er ECO Strike en fantastisk effektiv løsning til de lidt større arter – altså et udmærket valg for den jagtrejsende, som prioriterer tydelige skudtegn og relativt korte flugtdistancer højere end kødet. 1.000 m/s er en ekstrem udgangshastighed og vi oplevede da også, at kuglen ved træf i knogler på relativt korte afstande kunne miste den forreste halvdel i dyrekroppen – uden at dette dog havde negativ effekt på skudvirkningen. Ved en lavere hastighed – f.eks. i .308 eller .30-06 – er kuglen betydeligt mere skånsom, men ekspandrer fortsat fint og konsekvent. Til de hjemlige arter (og kortere hjemlige skudhold) ville jeg selv foretrække de mindre hidsige kalibrer. Jeg har en klar fornemmelse af, at ECO Strike i .300 Win er et godt valg til drivjagter, hvor tydelige skudtegn også værdsættes højt. Desuden vil jeg mene, at den leverer resultater som er
sammenlignelige med standard projektiler med bly ved mere almindelige anslagshastigheder blot med mindre rekyl og mindre miljøpåvirkning. Der er fint – og på høje tid – at Norma får en egenproduceret ekspanderende blyfri kugle på programmet. Mit indtryk er absolut, at ECO Strike er blandt de bedste af slagsen.

NORMA – Dedicated since 1902 | Quality ammunition | Norma (norma-ammunition.com)