WWF

USA har med øjeblikkelig virkning reduceret sit årlige tilskud til en række naturbevarelsesorganisationer med i alt 12 millioner USD. Den mest kendte af de ramte organisationer er Verdensnaturfonden WWF.

Foto: Manuel Esteban/Shutterstock

Det sker efter en officiel granskning af gentagne beskyldninger om overgreb imod den oprindelige befolkning i naturområder administreret af blandt andre WWF i Afrika og Asien. I et lækket dokument udfærdiget af ”Deputy Secretary of the Interior” Katherine S. MacGregor redegøres der for baggrunden for, at amerikanerne nu smækker kasserne i.

Man finder det dokumenteret, at lokale repræsentanter for WWF har dræbt, tortureret, voldtaget og frihedsberøvet lokale. Man mener desuden, at WWF har kendt til overgrebene i årevis uden at agere på dem, og man er alt andet end imponerede over WWFs samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelsen. Ud over at der lukkes af for pengestrømmen, anbefales det samtidigt, at der iværksættes en betydeligt mere tilbundsgående undersøgelse.

Jeg har kendskab til, at WWF for tiden ofrer store ressourcer på intern uddannelse af eget mandskab og lokale samarbejdspartnere, men der er ingen som helst tvivl om, at der er mange lig i lasten. Den eneste holdbare løsning synes at være et markant kursskifte og fuldstændig erkendelse af fortidens fejltagelser. Sidstnævnte erkendelsesproces er der dog intet, der indtil nu tyder på.

Organisationen Survival International kæmper for oprindelige folkeslag overalt i verden og kører hårdt på over for regeringer og store NGO’er som WWF, der ifølge organisationen stjæler naturområder fra de mennesker, som er bedst til at forvalte dem. Stephen Corry, Survivals direktør, udtalte i denne forbindelse, at WWF og andre store naturbevarelsesorganisationer har været bevidste om deres medskyldighed i grove menneskerettighedskrænkelser i årtier.

Den amerikanske bombe under WWFs troværdighed kommer samtidigt med, at organisationen slår hårdt på tromme for naturbeskyttelse af op imod 30 % af klodens landareal.

Læs også

Markhor

Jagt og naturbevarelse