Kontrasten imellem rewildingbiologernes drømmescenarier i Danmark og Skotland er tankevækkende. I Danmark ønsker man sig tætte bestande af store græssende dyr. I Skotland ønsker man bestanden af kronvildt kraftigt reduceret for at give bedre muligheder for naturlig skovrejsning.

I nye forslag til den fremadrettede skotske kronvildtregulering er det omfattende reduktioner, der er målet. Man vil under 10 dyr per 100 hektar svarende til under 10 kg. levende vægt per hektar – eller mellem 4 og 10 % af de danske rewildingbiologers målsætninger om 100-250 kg store planteædere per hektar. Den skotske målsætning om maksimalt 10 krondyr per 100 hektar gælder vel at mærke for de områder, hvor hjortene er – ikke som en målsætning for et landsgennemsnit.

Man vil nå målet med udvidede jagttider og muligheder for mere effektive bekæmpelsesmetoder. Hjortenes jagttid foreslås udvidet til hele året, mens hindernes jagttid foreslås dramatisk udvidet til helt ind i april, hvor fostrene er så store, at de bør aflives, når man brækker de nedlagte dyr.

Man ønsker desuden at tillade lysforstærkende elektroniske natsigter, og at kronhjorte nedlægges med haglgevær. (Et våben som hidtil har været anset som...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: