riffelkikkert Langdistanceskydning

En moderne riffelkikkert er et avancerede instrumenter, men er ikke i sig selv garanti for god præcision. For lige så avancerede som kikkerterne er, lige så specialiserede er de blevet. Visse kikkerter er derfor bedre til nogle typer skydning end andre.

For det første skal du vælge, om du vil have et medforstørrende sigtekors, som er placeret foran zoomlinserne (også kaldet 1. focal plane). Et sådan sigtekors gør det lettere at afstandsbedømmelse med selve sigtekorset og foretage de nødvendige korrektioner, da afstanden i streginddelingen i ’juletræet’ under selve sigtepunktet er konstant. Den anden, og mere normale version er et stabilt sigtekors, der er placeret bag zoomet (2.focal plane). Den vil bevare sin størrelse, uanset hvor meget du zoomer.

Langdistanceskydning
Horus Vision har specialiseret sig i mere eller mindre komplekse sigtekorn, og flere forskellige kikkertproducenter bruger deres sigtekors. Her ses deres H102, som giver et godt indblik i, hvordan du med selve sigtekorset kan måle afstand med vinklen nederst til venstre, placere foranholdet ved bevægelige mål med den tynde ring omkring centrum eller korrigere for vind og kuglefald under centrum.

Den første version er ofte lidt dyrere og har som regel et mere taktisk præg, men sigtekorset kan også blive meget tykt ved højeste forstørrelse. Versioner med stabile sigtekors er givetvis mere anvendelige til jagt og skud inden for 500 meter, men gør det noget mere besværligt at lave afstandsbedømmelse ved hjælp af kikkertens streginddeling.

Dioptrien

Praktisk talt alle nye kikkerter kan justere brændvidden ved at dreje på den bagerste linse, altså i okulardelen. Det er i virkeligheden kikkertens længde, der justeres, så den passer til skyttens syn, og er altså en fokusering af det, du kigger på inden i kikkerten.

Årsagen er, at du så vil kunne stille skarpt på sigtekorset og undgå en udflydende og sløret billedflade. Det siger næsten sig selv, at hvis ikke du ser klart gennem kikkertens mange linser, så får du heller ikke en kugle til at ramme 400 meter fra piben. Så indstilling af dioptrien er faktisk første skridt til at få dit kikkertsigte til at fungere korrekt. Den letteste måde at få en god indstilling på er ved at sigte på en lys baggrund og så dreje, indtil trådkorset står skarpt og tydeligt.

Stil skarpt

En andet problem, der skal takles, er parallaksen. De fleste har hørt om fænomenet, men har svært ved at gennemskue, hvad parallakseforskydning vil sige. Det kan, kort fortalt, sammenlignes med fokuseringen på et kamera og er altså en fokusering af det, du kigger på uden for kikkerten.

Hvis ikke fokus er indstillet på parallakseknappen, vil billedet blive uklart. Faktisk bliver billedet ikke blot uklart, men også upræcist. Det kan du se, hvis du kigger ’skævt’ ind i en riffelkikkert, der står på en forkert parallakseafstand. Så vil sigtekornet flytte sig, når du flytter hovedet. Det sker ikke, hvis du har den rigtige parallakseafstand, fordi kikkerten så er fokuseret på målet i samme plan som sigtekorset.

Ofte vil justeringsknappen sidde på venstre side af kikkerten, så du hurtigt kan justere til den korrekte afstand. Det er vigtigt, at du kan korrigere for parallakseforskydning, hvis du vil skyde over de lange afstande. Selv små uanseelige forskydninger vil på 3-400 meter betyde, at du får en dårlig præcision.

Konsistenstest

En af kernefunktionerne for et kikkertsigte er, at det klikker ens hver gang. Derfor har vi haft fem udvalgte kikkerter med på banen for at se, hvordan sigtekorset flytter sig, når man drejer på tårnene. Testen blev foretaget på præcist 100 meter med fastspændte kikkerter og sigtet mod skydeskiven Horus Calibration and Training Target (Horus CATS).

Langdistanceskydning
Til testen spændte vi de enkelte kikkerter fast for at teste, om kliktårnene fungerer konsistent.

Der blev således ikke skudt med kikkerterne, men klikket lystigt. For 1cm/Mrad-kikkerterne var det tale om 100 Mrad (dvs. 100 klik) og MOA-kikkerterne 30 MOA (dvs. 120 klik), og for alle 30 klik mod højre og tilbage til nulpunkt. Denne runde blev taget 12 gange for hver riffelkikkert og tjekket visuelt ved højeste zoom-indstilling.

Overordnet set kan man konkludere, at alle kikkerterne holder indskydningspunktet. Det vil sige, at der ikke var nogen tydelig, visuel forskel på ’nulpunktet’ før og efter de mange klik. Alle kikkerterne er altså konsistente i deres individuelle klikværdi.

Spørgsmålet er så, hvordan kikkerten klikkede i forhold til de angivne værdier? Her var Minox ZP5 mest præcis og ramte højden nærmest lige på, hvorimod højre/venstre gav en for høj værdi og endte ca. 4mm for langt mod højre i yderste stilling. S&B PMII og Swarovski M5 var også meget præcise og var i yderste højdestilling omkring 3-5mm henholdsvis over og under yderste markering på CATS-skiven. Zeiss V8 var lidt højere igen med 7-8mm over ved de 100 klik. Disse tre kikkerter havde ikke nogen problemer sideværts. Leupold V6 var også konsistent, men gav godt på 2 cm ekstra højde ved 30 MOA og også lidt ekstra sideværts.

Et problem?

At ramme plet på de lange distancer er nærmest en form for kirurgisk skydning. Derfor skal det udstyr, du bruger, være præcist, og vigtigste egenskab ved en riffelkikkert er, at den opfører sig på præcis samme måde, hvor gang du klikker i den ene eller anden retning.

Det gjorde de testede kikkerter. Her er det selvfølgelig en fordel, at de angivelser, der bliver brugt, også passer. Men de unøjagtigheder, man ser i testen, er ganske små og vil have langt mindre indflydelse på skuddet end, fx skyttens position og evner. Blot sådan en ’naturlig’ ting som forskellen på sommer- og vintertemperatur vil givetvis også have større indflydelse på træfpunktet.

Pointen må under alle omstændigheder være, at du får testet kikkerten indgående sammen med netop den patron og krudtladning, som skyder mest præcis. Herved vil du kunne oparbejde en lang serie af skydedata, som gør det muligt at beregne præcist, hvor mange klik der skal til for at ramme skiven på 500 meter. Og så er det i og for sig ikke så afgørende, hvor meget sigtekorset flytter sig per klik, men at den konsekvent klikker på samme måde hver gang.

Minute of Angle (MOA)

Mange af de ikke-europæiske producenter af sigtekikkerter benytter sig af ’Minute of Angle’-princippet, når man skal justeres kikkertens sigtepunkt. Hvert klik på både side- og elevationstårnet vil typisk flytte sigtekorset 1/4 MOA (i nogle tilfælde 1/8 MOA).

Princippet bag MOA er formlen på en cirkelomkreds, som lyder 2π x radius. Denne formel kombineres med en opdeling af horisonten i en cirkel på 360 grader. Hver grad inddeles herefter i minutter, hvilket giver 60 minutter x 360 grader = 21.600 MOA hele horisonten rundt. Radius i cirklen sættes som afstanden til målet, fx 100 meter som de fleste indskyder deres riffel på. Man kan nu beregne, hvor meget enheden 1 MOA er på 100m: 1 Minute of Angle: (2π x 100meter) / 21.600 = (628meter) / 21.600 = 0.0291meter = 2,91 cm.

Da kikkerten som oftest rykker sig 1/4 MOA ved hvert klik, vil det svare til 7,3 mm ved 100 meter, og det er egentlig det, du behøver at vide, for at kunne dreje det korrekte antal klik. Fordelen ved MOA-indstillingen er, at du i princippet ikke er afhængig af at indskyde på en bestemt distance. Du kan beregne, hvor meget sigtepunktet flytter sig ved alle afstande til målet.

Langdistanceskydning riffelkikkert

Mrad og 1 cm ved 100 meter

Den mest vanlige form for justeringsinterval for riffelkikkert på det danske marked er 1 cm ved 100 meter. Dette princip er ret ligetil og kræver ikke de store beregninger ved indskydning af kikkerten. Du skal blot huske på, at forskydningen vokser med afstanden, hvilket vil sige, at en justering på 1 cm ved 100 meter vil svare til 3 cm på 300m.

Samme situation ses i intervaller på 0.1 Mrad (milliradian) per klik. Her er der også tale om en vinkeludmåling, men opdelt i 1/1000 af afstanden til målet. Det betyder, at når du klikker 0.1 Mrad på kikkerten, så flytter du sigtekornet 1/10.000 af afstanden til målet, som ved 100 meter er lig med 1cm.

OPTIKTEST

Swarovski X5(i) 5-25×56

Koster fra 24,900 kr.

Se mere på swarovskioptik.com

Langdistanceskydning

Østrigske Swarovski udsender lige nu deres X5(i)-serie, der specifikt er møntet på langdistanceskydning, hvilket er nyt for firmaet. Kikkerten leveres i to varianter, der er med eller uden belyst sigte, som betjenes bagerst, oven på kikkerten. Det belyste sigte dækker alle de informative dele og kan indstilles til 10 forskellige styrker. Desuden er det muligt at vælge, om klikværdien skal modsvare ¼ eller ⅛ MOA. Der er fire forskellige valg på sigtekorset med forskellige grader af taktisk præg.

Som et ekstra tilbehør til X5-serien kan du få en personlige PXC-ring, der er et graveret med de ballistiske informationer (op til 40 MOA), som passer til præcist til den type ammunition, du bruger. Fjedersystemet, der justerer tårnet og bevægelsen af sigtekorset, er et nyt patent, som Swarovski har taget til netop denne riffelkikkert. Det holder et 45 graders tryk på både højde- og sideforskydningen. Det skulle sikre en mere konsistent og ensartet flytning af sigtepunktet, uanset hvorhenne på skalaen man befinder sig. Samlet set giver det klik til 82 MOA vertikal og to omgange på tårnet. Det markeres på et lille vindue, hvilken omgang man er på.

Der er nulstop, men ved at løfte to små vinger under tårnet, kan stoppet afkobles. Det bevirker, at du så kan gå ’klikke under’ nulpunktet og altså indstille på afstande kortere end indskydningsafstanden. X5(i)-eren er selvfølgelig vandtæt og multicoatet. Den vejer 850 gram.

Langdistanceskydning
Som vanligt har Swarovski øje for detaljen. Det gælder også deres lille multinøgle, der bruges til at indstilles kikkerten med.

I praksis

M5(i)’ern fungerer, som den ser ud – som en kompakt tekniker. Den har markante klik, og du er ikke i tvivl, når du drejer. Zoomet kører meget velsmurt. Sigtet ligger i andet billedplan og har meget fine, men tydelige streger. Det kan faktisk undre, at kikkertern ikke tilbydes med 1. focal plane, hvilket sikkert er på grund af den jagtlige orientering, Swarovski foretrækker. Men det kommer måske senere.

Der medfølger i øvrigt en lille fiks multinøgle, du kan bruge til alle de indstillelige dele, der sidder på kikkerten. X5(i) er uden tvivl en riffelkikkert, der vil meget. Og det kan den faktisk også, hvilket ikke mindst skyldes de mange, men overskuelige, funktioner.

PLUS:

Overskuelighed: Kikkerten er designet sådan, at du kan se alle tal og indstillinger fra en liggende position. Det gælder sågar zoom-niveauet, der sidder på en skråtstillet ring. Det er en stor fordel.

Diameter: Da X5(i)’eren bruger et vanligt 30mm rør, kan du sætte kikkerten direkte i dine normale monteringsringe. Det gør kikkerten lidt mere fleksibel.

MINUS:

Svær lås: Hele idéen med at kunne ’klikke under’ indskydningen er virkelig smart, men låsen er dog lidt svær at betjene og gøres bedst med to hænder. Én havde været at foretrække.

 

Zeiss V8, 2,8-20×56

Koster med skinne og ASV 23.640 kr.

Se mere på zeiss.dk.

Langdistanceskydning

De nyeste sigtekikkerter i Zeiss’ Victory-serie hedder V8. Det skyldes, at de har et zoom-niveau på 8x forstørrelse. De er desuden bygget op omkring et kraftigt rør på 36mm, hvori al teknikken ligger gemt. Den testede version havde ASV LongRange kuglebanekompensator, som giver et godt overblik over indstillingerne på lange afstande.

Klikkene ligger på 1cm/100m, og der er 100 klik i tårnets opbygning, hvilket står markeret på ringen. Der medfølger en serie ballistiske ringe, der passer til forskellige kalibergruppers kuglebane. Personlige ringe kan også bestilles hos Zeiss. Kliktårnet har en løftelås indbygget, så du skal løfte hætten op, før du kan dreje. På den måde kommer du ikke uforvarende til at klikke. Selve klikkene er relativt lette.

Sidejustering kan tilkøbes og fungerer på samme måde. På venstre side sidder en parallakseskrue med en lille klikmarkering på 100 meter. Sigtemidlet, som var et helt neutralt plex-sigte, har et meget fint, belyst punkt, som betjenes oven på okularklokken. Alle linser er multicoatede, og kikkerten er vandtæt. Vægten ligger på 850 gram.

Langdistanceskydning
Med i pakken sender Zeiss ni forskellige ringe til at sætte på kliktårnet. Det giver mulighed for at finde en, der passer til dit eget kaliber.

I praksis

Alle kikkerterne i V8’serien er tænkt til at være alsidige. Det skyldes først og fremmest det store zoom-niveau, som gør, at kikkerten i princippet kan bruges fra pürsch til trykjagt og ud på de lange afstande. Den kommende model, der tilbyder 4,5-35×60, kan nærmest også bruges som spotting scope.

V8’erens funktioner var kontante og med god ergonomi, og drejeknapperne er en smule tungere end de øvrige modeller. Denne model kan bedst betegnes som en alsidig cross-over, som både fungerer til jagt og også kan klare de mellemlange distancer. Med det antal klik, der ligger i tårnet, må man dog forvente at skulle holde sig inden for ca. 500 meter.

PLUS:

Rødpunkt: Prikken sidder i selve sigtekrydset og er meget lille. Det betyder, at det ikke tager opmærksomheden eller dækker for målet. Måske det bedste belyste sigte på markedet.

Zoomniveau: Med de rummelige 8x zoom får du også en god alsidighed med i købet. Du har med 2.8-20 i princippet en riffelkikkert, der kan bruges til trykjagt og ud til 500 meter.

MINUS:

Diameter: Med sit 36mm rør er der tale om en omfangsrig riffelkikkert. Det kræver specialringe til montering.

 

Leupold VX-6, 4-24×53

Koster fra 18.995 kr. hos HG Agencies A/S.

Langdistanceskydning

VX-6-serien er amerikanske Leupolds svar på en riffelkikkert med superzoom. Det er en riffelkikkert med et kompakt design, som stadig bevarer et klassik look. Specielt for VX-6-linjen er, at den fås i et meget stort udvalg, hele seks forskellige størrelser. Fælles for dem alle er, at de har en zoomfaktor på 6x forstørrelse.

Kikkerten har multicoatede linseflader, og kvaliteten i billedfladen er derfor høj. Holdbarheden er ligeledes god, og Leupold har en af de bedste garantier på markedet. Selvsagt er kikkerten vandtæt med en matteret overflade, og tallene sidder fornuftigt placeret og er letlæselige. Røret er på 34mm, og vægten lige under 700 gram – testens letteste.

Derudover kan du få et personaliseret kliktårn, et ‘Custom Dial System’, hvor tallene på kliktårnets højdeindstilling kan laves specifikt, så den matcher den kugle, du skyder med. Du indsender simpelthen kuglevægt, hastighed osv., og så kommer der en ballistisk ring med posten.

Langdistanceskydning riffelkikkert
Selvom du får monteret det kliktårnet på din VX-6, er det stadig en meget lav kikkert, der ser mere jagtlig end taktisk ud.

I praksis

Den testede version havde et ret kraftigt sigtekors (2. focal plane / Boone & Crockett), hvilket ofte ses på amerikanske kikkerter. Kornet fås dog i andre versioner, og du må orientere dig for at finde én, der passer til den type skydning, du foretrækker. B&C-modellen er tænkt til jagt på større vildt.

Funktionerne i kikkerten er stabile, hvilket vil sige, at zoom- og klikbetjening giver tilpas modstand og ligger midt i feltet, hvad angår hårdhed. Den testede opsætning var i det hele taget mest jagtorienteret, men kan også bruges til de længere afstande, hvilket de 68 MOA-klik også vidner om. Selv med CDS-tårnet installeret er VX-6 en meget lav riffelkikkert og let at have med i felten.

PLUS:

Jagtbarhed: Er du på udkig efter en riffelkikkert, der både passer til jagt og længere skydning såsom jagtfeltkonkurrencer, kunne VX-6 serien være et godt sted at starte.

Vægt: Med sine knap 700 gram er VX-6 meget let i forhold til de funktioner, den tilbyder. Det kan være en fordel, hvis du skal bruge kikkerten i vanskeligt terræn eller gå længere strækninger.

MINUS:

Belysning: Kikkertens belysning sidder i parallakse-skruen og fungerer som en trykknap. Den reagerer upåklageligt, men er lidt besværlig at betjene.

 

Schmidt & Bender PMII LP 5-25×56

Fra 23.700 kr. hos jaguargruppen.dk.

Langdistanceskydning

Blandt langdistanceskytter hedder den blot PM2, og alle ved så, hvad det drejer sig om. Det er i virkeligheden den riffelkikkert, som de fleste andre producenter måler sig imod. I virkeligheden dækker PMII (Police Marksman ver. II) over et kæmpe katalog af forskellige modeller, der fås i mange forskellige udgaver. Årsagen er, at flere militær- og politienheder bruger denne riffelkikkert og har specielle ønsker til opsætningen. Disse er i stor udstrækning også tilgængelige for civile skytter.

Det betyder fx, at den testede model både kan fås med Mrad og MOA-klik, eller hvor man drejer både med eller mod uret, så venstrehåndede også kan være med. Den testede version havde 1. focal plane med mildot-sigtet P4LF og er nok den mest universelle af de opsætninger, PMII kan fås i. Den havde et klassisk zoomniveau og gode optiske egenskaber.

Kernefunktionerne er dog de samme mellem modellerne. Det vil sige to rækker tal på tårnet, hvide nederst og gule øverst, hvilket matcher den gule markering, der dukker op af toppen ved den 2. klikrunde. I alt er der 26 Mrad at gøre godt med. Sidejustering sidder på højre side, og der er en stor parallakseskrue på venstre side, der går helt ned til 10 meter. Lidt specielt sidder belysningen placeret lige foran okularklokken på venstre side. Kikkerten er vandtæt og multicoatet. Vægten ligger på 1.080 gram.

Langdistanceskydning
På PMII er alle tal og skruer store og tydelige. Det understreger det taktiske udspring, kikkerten har.

I praksis

Det mærkes, at der er tale om et produkt, der over en længere årrække er blevet poleret og tilpasset til de opgaver, den skal kunne klare. Derfor føles klikkene i tårnet præcise og kontante, og der er et godt ’glid’ i de øvrige drejeknapper. Det er dog også en meget tung og stor riffelkikkert (fronten og objektivet fylder rigtig meget), men det skyldes, at tydelighed og pålidelige funktioner er de punkter, der vægtes højest. Så må det glatte look vige. PMII er altså bygget til at sende projektilerne sikkert af sted på lange afstande og ikke så meget andet.

PLUS:

Alsidighed: Der findes nærmest ikke den opsætning, der ikke er tilgængelig på denne riffelkikkert. Den fås sågar i en saltvands-sikret version. Det koster, men det er muligt!

Gennemtestet: Der er ikke meget at frygte ved at købe en PMII: Den er testet på de hårdeste måder, og den er stadig svær at konkurrere mod.

MINUS:

Trang plads: På grund af placeringen af det belyste sigte er der ikke meget plads til at montere ringe på røret. Du er altså nødt til at bruge en eller anden form for rail for at få kikkerten på riflen.

 

Minox ZP5 5-25×56

Koster fra 20.999 kr. hos jaguargruppen.dk.

riffelkikkert Langdistanceskydning

Historien lyder, at et ingeniørteam fra Schmidt & Bender blev kapret af Minox til at lave en ny version af den velkendte PMII. Resultatet blev ZP5, og man kan sine steder også genkende DNA’et. Det gælder fx den dobbelte omgang på kliktårnet (28 Mrad) med to rækker tal, med de højeste placeret øverst.

Der er naturligvis nulstop på tårnet og to hvide markeringer af, hvilken runde du er på. Også zoomniveauet på 5x gange giver en vis genklang. Når ret skal være ret, er der faktisk tale om en form for klon. Det er der heller ikke noget i vejen med, for systemet fungerer, og det må være det centrale. Kikkerten har belyst sigte, og der er en håndfuld forskellige at vælge imellem. Vægten ligger på 970 gram, og røret er 34 cm langt. Desuden er den vandtæt og med coatede linser. Der er en lås på indstillingen af brændvidden, og det er ganske smart, for den skal bare indstilles ordentligt én gang og så ikke pilles ved igen.

riffelkikkert Langdistanceskydning
En vigtig del af at passe på sin riffelkikkert er at holde linserne i orden. De medfølgende Tenebraex-beskyttere til ZP5 er nogle af de mest hårdføre i klassen.

I Praksis

Den testede version var med 1. focal sigte med et ganske fornuftigt Mildot-sigte med brede bjælker, men tyndt centerkors. Parallakseskruen havde ikke afstande indgraveret. Sådan bør det faktisk være, for du skal kigge gennem glasset og stille skarpt og ikke på den afstand, der måtte være angivet.

Et lille irritationsmoment var dog, at markeringstrekanten sad en smule for langt fra tallene på sidejusteringstårnet. Man skulle derfor et par gange lige kigge en ekstra gang for at være sikker på, hvor den stod henne. Præcisionen var der imidlertid ikke noget i vejen med, og der er for ZP5 vel nærmest tale om en mount’n’shoot-kikkert til de lange distancer.

PLUS:

Keep it simple: ZP5-serien er i virkeligheden nok et lidt vovet eksperiment for Minox. Det betyder dog, at du får få, men højt, tilpassede valgmuligheder og ikke ender med en riffelkikkert, der er unødigt kompliceret.

Linsebeskytter: En god detalje er de Tenebraex-beskyttere, der fulgte med i pakken. De skulle efter sigende være meget solide, og så behøver du ikke tænke på det udstyr i lang tid frem.

MINUS:

Løseligt: Klikkene i tårnet er relativt lette og ligger tæt, og det havde føltes en smule mere pålideligt, hvis man skulle tage en smule mere fat for at dreje.

Se også:

Rifler til de (rigtig) lange skudhold

Langdistanceskydning

Kalibre til de lange afstande