Udfordrende engelske salamandre

I en tale til det engelske parlament den 30. juni kom premierminister Boris Johnsons indestængte frustrationer over naturbevarelse klart til udtryk.

I talen, der handlede om den forestående genrejsning af Storbritanniens økonomi, uddybede Johnson, hvor problemerne i forhold til effektivt byggeri efter hans opfattelse ligger:

”Tid er penge og salamander-tællings-forsinkelserne i vores system er en væsentlig hæmsko for produktiviteten og velfærden i dette land”

Boris Johnson referer til de forsinkelser, der opstår, når for eksempel et motorvejs- eller lufthavnsbyggeri må afvente konsekvensanalyser i forhold til truede arter i landskabet – såsom salamandre. Og ifølge Johnson truer padderne den engelske velfærd – faktisk mere end noget andet, han lige kunne komme i tanke om.

Lad mig sætte tingene lidt i relief. Selvsamme Johnson har ved flere lejligheder afgivet politiske løfter om at indføre et totalforbud imod import af jagttrofæer. Dette opfattes som utidig indblanding i naturforvaltningen i alle de lande, som inkluderer jagtturisme i strategien for håndtering og bevarelse af store arter. Mens Johnson på den ene side føler, at den engelske velfærd er truet af salamandre, så kæmper man i for eksempel Botswana – et land på størrelse med Frankrig – med administrationen af mere end 130.000 elefanter. Ikke desto mindre blev Botswana i 2017 i et studie gennemført af Oxford Universitet udpeget som det land i verden, der er bedst til naturbevarelse i forhold til store dyr.

Det virker mildt sagt absurd, at en premierminister, der i den grad finder bevarelsesarbejde i forhold til salamandre ekstremt udfordrende, samtidig har ambitioner om at blande sig i naurforvaltningen i et land på den anden side af kloden, som til og med er udpeget som de dygtigste naturforvaltere i verden af det mest prestigefyldte universitet i hans eget land. Det var måske en bedre ide at spørge naturmyndighederne i Botswana til råds omkring salamander-problemet?

I Zimbabwe er der i årets første syv måneder rapporteret 50 dræbte i ulykker med vilde dyr. Jeg gad nok at vide, hvor mange børn de problematiske engelske salamandre har ædt…

Læs også

Jagt og naturbevarelse

Minister indstiller jagt på 4 fuglearter i Danmark