Iconic Species Act

I Californien lykkedes det næsten at kriminalisere indførsel af lovligt nedlagte jagttrofæer fra en række ikoniske afrikanske vildtarter.

Lovforslaget – der altså udelukkende bygger på forslagsstillerens mening om, hvilke arter der er ikoniske – blev ikke vedtaget, fordi forhandlingerne i det californiske senat trak ud over den tilladte tidsramme. Forslaget er dermed ikke forsvundet men bliver formentlig genoptaget inden længe.

Selv om forslaget skulle gå hen og blive vedtaget som californisk lov – der uddeler massive bødestraffe for at indføre eksempelvis et zebraskind – så er det ikke sikkert, at loven overlever særligt længe. Tilsvarende love i andre delstater er tidligere blevet erklæret ugyldige ret hurtigt, eftersom de strider mod den føderale amerikanske lov om artsbeskyttelse. Man kan naturligvis håbe på, at det samme gør sig gældende med denne lovgivning, men alt andet lige er det stærkt bekymrende, at der kan findes politisk flertal for sådanne rent følelsesbetonede love, der reelt modarbejder seriøs naturbevarelsesindsats.

Der er forsat intet nyt omkring de fuldstændigt tilsvarende engelske tanker om trofæimport-forbud. Jeg forventer, at der pludselig sker noget, og krydser mine fingre for, at det ikke ender i hat og briller. Men jeg har mine bange anelser…

Læs også

Skal Tahr udryddes på New Zealand?

Succes for jægerne