Foto: Kim Lindgren samt rafcio76 og Anton Mizik/Shutterstock

Der er delte meninger om fodring af vildtet gennem året, hvorfor en endelig facitlist over dette emne ikke kan laves, da en fodring kan have mange formål.

Det er også vigtigt, at man skelner mellem udsatte fasaner, som mere eller mindre skal behandles som husdyr, og så vores hjortevildt, som er det, vi kan kalde vildt på den frie vildtbane.

Hjortevildtet

Hvis man vil fodre hjortevildtet på den frie vildtbane, forudsætter dette, at man ud over de tidsmæssige og økonomiske ressourcer også har en stor viden om hjortevildtets biologi og adfærd og derved er klædt på til at udføre en korrekt forvaltning af hjortevildtet.

En korrekt forvaltning kombineret med en korrekt fodring af hjortevildtet kan gavne sundhedstilstanden og reproduktionen, men magter man ikke selve forvaltningen (hvilket de færreste gør) risikerer man, at et velment fodrings-tilbud, resulterer i en negativ indgriben i hjortevildtets sundhedstilstand.

Hvis man har et ønske om at gøre noget godt for hjortevildtet på ens jagtrevir, bør man i stedet for at koncentrere sig om, hvad man kan fodre med – spekulere i, hvordan man kan mindske jagttrykket på jagtreviret.

Alt hjortevildt har brug...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: