Foto: Aske Rif Torbensen

En dagsjagt vil ofte byde på meget intense og spændende jagter, hvad enten du skal på et stort gods til fasandrev med dusinvis af jægere eller med en mindre håndfuld kammerater på en gang rough shooting: I kommer til et revir, I ikke kender meget til, og jagtudbyderen har ofte kun få arrangementer om året, så det store udtræk af klappere, erfarne hundefolk vil stå klar til at give jer og professionel assistance.

Dagsjagt i Danmark

Er I flere jægere, der går sammen om at betale for en dagsjagt, vil I kunne booke et helt gods og fx skyde fasaner eller ænder eller måske kombinere de to typer jagt. Her vil man i flere tilfælde kunne forhandle om antal fuglevildt og antal jægere. Det gælder over hele landet fra Bregentved på Sjælland til Ravnholt på Fyn eller eksempelvis Gram Slot og Møllerup Gods i Jylland.

Er I flere jægere, der går sammen om at betale for en dagsjagt, vil I kunne booke et helt gods og fx skyde fasaner eller ænder.
Foto: Aske Rif Torbensen

Typisk vil en fasan koste 350-400 kr., men priserne kan variere, afhængig af hvor i landet I tager hen, og under hvilke forhold der skal jages. En lille, men væsentlig detaljer her er, at ved de fleste store godsjagter vil jagtudbyderen følge tre-skudsreglen. Reglen fungerer på den måde, at tre afgivne skud vil tælle som én nedlagt fugl. Det betyder, at hvis jeres jagtselskab har købt 150 stykker fuglevildt, vil jagten stoppe, når I har nået dette antal, eller I har afgivet 450 skud.

Hvis I omvendt kun har nedlagt 75 fugle, men til gengæld har afgivet 300 skud, skal der betales for 100 stykker fuglevildt. Tanken bag denne regneregel er, at man som jæger i princippet betaler for antal skudchancer og ikke for, hvor meget vildt der ligger på paraden.

Rough shooting

Den type dagsjagt med haglgevær, der nok har set størst stigning de seneste år, er rough shooting. Jagtformen foregår gerne med en mindre gruppe af jægere.

Rough shooting er sådan set en meget traditionel form for jagt: Den minder mest af alt om den måde, de mindre gårdejere tidligere slog sig sammen på og i fællesskab afdrev hinandens arealer. Denne form for opsøgende hagljagt har igen fået tag i de danske jægere, og rough shooting er kommet for at blive.

Rough shooting har igen fået tag i de danske jægere og er kommet for at blive.
Foto: Aske Rif Torbensen

At det er de mindre grupper og en mere koncentreret form for jagt, der begynder at dominere billeder for hagljagterne, kan også ses af den faldende tilslutning til Naturstyrelsens hagljagter med stordrev. Fokus har afgjort ændret sig, og de moderne jægere søger tydeligvis mod de mere specielle former for jagt, hvor du enten selv er mere aktiv og går rundt, eller hvor du betaler en højere pris og får en mere individuel form for jagt.

Skræddersyet jagt

En anden type dagsjagt er den individuelle pürsch på medaljetrofæer. Er du ude efter en helt speciel form for personlig jagtoplevelse efter en drømmehjort, er der gode muligheder for at få sammensat den dagsjagt, der tiltaler netop dig. Det letteste vil være at tage fat på et godskontor eller en skytte i det område, du tænker at jage i, og høre om de muligheder, der findes.

Er du ude efter medaljetrofæer, er der gode muligheder for at få sammensat den dagsjagt, der tiltaler netop dig.
Dåhjort på Ravnholt Gods

De enkelte godser gør meget ud at præsentere netop de særlige kvaliteter, deres arealer indeholder, og hvad de kan tilbyde den enkelte jæger. Det gælder eksempelvis kombinationsjagterne på Lindenborg Gods, hvor du kan sammensætte hagljagt, riffelpürsch og fiskeri. Det gælder også trofæjagten efter dåhjorte i medaljeklassen på Ravnholt Gods eller fasanjagterne på Møllerup Gods på Djursland, hvor der også er mulighed for at træne skydefærdighederne med en omgang lerdueskydning. Disse steder vil der typisk også være mulighed for at indkvartere sig på selve herresædet og på den måde opleve livet som greve og baron.

Din egen ø

I den mere unikke ende finder du den lille Vejrø, der har en helt særlig natur. Da øen er privatejet, kan du få det meste af øen for dig selv og gå på jagt i et specielt habitat. Særligt for øen er den gode harejagt, hvilket er en sjældenhed nu til dag. På Vejrø kan jagten også kombineres med et ophold.

Disse mere skræddersyede former for godsjagter er karakteriset ved at være eksklusive og derfor ganske dyre. Til gengæld får du mulighed for at sammensætte dine jagtdage helt efter egne ønsker, og du vil med stor sandsynlighed få et flot trofæ med hjem og helt sikkert en mindeværdig jagt.

Skræddersyede former for godsjagter er karakteriset ved at være eksklusive og derfor ganske dyre.
Foto: Aske Rif Torbensen

En speciel model, som bør nævnes, kan ses på Gram Slot, som tilbyder en særlig form for partnerskab. Det fungerer på den måde, at du som jagtpartner får et slags klippekort, som du så kan bruge til forskellige typer jagt. Det kan både være til en bukkepürsch om foråret eller en kronkalv om efteråret. Så længe, der er penge tilbage på kortet, kan du sådan set ’klippe’ det, du vil, og de forskellige jagtformer og vildt følger et fast prisskema. På den måde får du mulighed for selv at planlægge dine jagter, og du skal blot aftale dagene med skytten på stedet.

Seneste skud på stammen

I de seneste år har buejagt fået vind i sejlene. At tage ud på reviret med bue og pil har givet mange danskere en fornyet interesse i jagten, og flere og flere slutter sig til denne trend.

Det er dog ikke en jagtform, der har så meget fokus hos de store godser, og du skal lede en del, før du finder steder, hvor det kan lade sig gøre at gå på buejagt. Der er dog et par muligheder, hvor du kan booke dig ind på dagsjagt med din bue. Det gælder blandt andet Lidsø på Lolland, hvor det er muligt for en mindre gruppe jægere at få en weekend med buejagt og ophold. I sagens natur er det det mindre vildt, der er på programmet, og særligt fuglevildtet.

I de seneste år har buejagt fået vind i sejlene, og du kan nu også komme på dagsjagt med buen.
Foto: Aske Rif Torbensen

En anden mulighed er på Røgegaard i Thy, hvor du også kan tage buen med. Her vil der eksempelvis være mulighed for at jage kaniner, hvilket ellers ikke er så let at komme til. Som nævnt er buejagten på fremmarch og inden for de næste få år vil der helt sikkert komme betydeligt flere udbydere af dagsjagt, som er rettet direkte mod buejægerne.

Den første erfaring

Er du en relativt uerfaren jæger, kan du også med fordel kigge efter de nyjægerjagter, der bliver arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen. Tilbuddet om at komme med på en nyjægerjagt gælder i 18 måneder, efter at du har bestået haglskydeprøven. Det vil altså typisk vil sige i de første to jagtsæsoner, du er jæger. I udgangspunktet afholdes disse jagter fra den sidste uge af oktober til midten af januar.

En anden mulighed er at købe dagsjagt på statens areal i Jylland. Det foregår for nuværende på tre arealer: Midtjylland, Vestjylland og Blåvandshuk. Der er en smule forskel på de arrangementer, der tilbydes, men de foregår alle som trykjagter på flere hundrede hektar land. Jagterne bliver derfor afholdt ved et såkaldt stortryk, hvor mange hundefolk går langsomt gennem terrænet og presser vildtet frem. Tempoet er ikke særligt højt, så når vildtet kommer forbi riffelposterne, er det i et adstadigt trav, hvor de fleste skytter kan være med.

En mulighed er at købe dagsjagt på statens areal i Jylland.

Er du ikke lige vant til denne typer jagter med vildt i bevægelse, er der mulighed for at kombinere jagten med en tur på skyttecentret i Ulfborg. Her vil du dagen inden jagten kunne blive undervist i forskellige typer af jagtrelevant skydning, hvor der skydes både til bevægelige og stillestående mål på forskellige afstande. Det er en rigtig god og grundlæggende måde at få sine første indtryk af og erfaringer med trykjagtens karakter.

Populære jagter

Naturstyrelsen jagter er ganske populære, og du er næsten sikker på at se vildt. Der er derfor også gode chancer for, at der opstår skudmulighed. Hvis du ønsker at komme med på de jyske statsskovsjagter, skal du derfor være klar, når dagsjagterne bliver sat til salg i starten af juni, for går der ikke lang tid, inden der meldes udsolgt.

Desuden kan du med fordel holde øje med styrelsen hjemmeside eller deres nyhedsbrev. Det er nemlig ikke helt usædvanligt, at der sidst i januar meldes ekstra jagtdage ind. Det skyldes selvfølgelig, at styrelsen har forskellige kvoter og afskudspolitikker at forholde sig, og ud fra disse kan det være nødvendigt at afholde ekstra jagtdage på udvalgte arealer.

Naturstyrelsen jagter er ganske populære, og du er næsten sikker på at se vildt.
Foto: Aske Rif Torbensen

En anden måde at få mere og hurtig jagterfaring på er ved at jage dyr under hegning. Det er en jagtform, som nogle jægere peger fingre ad og finder uetisk, men det er alt andet lige en type dagsjagt, hvor hele setuppet er meget kontrolleret. Det betyder, at skal du ud efter dit første stykke vildt med riflen, vil du i en hegning være relativt sikker på at få gode skudchancer, og du vil samtidig have bedre mulighed for at få præcist det stykke vildt på kornet, du gerne vil nedlægge.

Her er der ikke noget med på få sekunder at skulle vurdere, om det skal være en 10-ender, en dåkalv eller måske et vildsvin, du har for. Du kan, fra du sætter fod i hegningen, være sikker på, at du vil se det vildt, du har betalt for, og givetvis også få det på skudhold. Derved kan du undgå mange nervøse situationer og i stedet få en god første oplevelse med riffeljagten.

En tur på søen

I den mere specielle ende af kategorien dagsjagt finder du kutterjagter. Som navnet antyder, er der tale om jagt fra skib, og det vil som regel foregå relativt langt fra kysten og eventuelt omkring øer og i bælter, hvor skipper vil søge til de større muslingebanker, hvor fuglen holder til.

På denne type dagsjagt er det edderfuglen, der er i fokus, men der vil forekomme skud til alle typer af havdykænder, som man sejler forbi. I reglen er det et helt skib, du booker, og her vil der som regel være plads til et par håndfulde jægere.

I den mere specielle ende af kategorien dagsjagt finder du kutterjagter, hvor man ofte kan jage edderfugle.
Edderfugle på vandet

Denne jagtform er ganske unik, også på verdensplan, og er for langt de fleste jægeres vedkommende den mest effektive måde at komme på en mere regulær form for jagt på den skudstærke edderfugl. På kutterjagter er man dog temmelig afhængig af vejret, der bestemmer, om man får en succesfuld dagsjagt eller overhovedet kan sejle ud.

Her kan du komme på dagsjagt i Danmark:

Her kan du komme på dagsjagt i Danmark.

Læs også

Ørne i det blå

Succes for jægerne