Fotos: Mads Dixen

På én af de første sider i Løvenholm Fondens fundats står: ”Vildtbestanden bør bevares med en passende størrelse, som ikke gør urimelig skade”. Det er en formulering, som efterlader plads til en subjektiv vurdering af ”passende størrelse” og ”urimelig skade”. Men Fonden bag Løvenholm Gods oplever, at skrælleskaderne i skoven har nået et urimeligt niveau. Det er helt konkret et niveau, som koster godset mere end 1 mio. kroner per år i forringet tømmerværdi og afgrødeskader.

Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde en ny vildtforvaltningsstrategi, som skal medvirke til at leve op til fundatsens formål for vildtbestanden på Godset. Forvaltningen skal foregå på baggrund af bedre viden om kronvildtets adfærd og færden på ejendommen. Derudover skal forvaltningen optimere kronvildtets levesteder og holde bestanden på et niveau, som skoven kan bære.

Kristian Stenkjær

Kristian har i skrivende stund været vildtforvalter på Løvenholm Gods i en måned. Han ved, at han er gået ind til en kompleks opgave, hvor forvaltning af fritgående kronvildt på en produktionsejendom kræver, at han er bevidst om både den økologiske, den økonomiske og den sociale side af forvaltningen....

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: