På miljøstyrelsens hjemmeside er i alt 136 arter ud af de cirka 2.500 ikke-hjemmehørende arter i dansk natur opført som værende ”invasive”. At en art betegnes som invasiv, betyder i princippet, at den er uønsket, eftersom den skader de hjemmehørende økosystemer med sin blotte tilstedeværelse – for eksempel ved at udkonkurrere hjemmehørende arter, hybridisere med hjemmehørende arter eller simpelthen ved at æde de hjemmehørende arter i problematisk omfang, sådan som det er tilfældet med mårhund, mink og vaskebjørn.

Men fasanen, som har været her i næsten 500 år, har først for ganske nylig – og i al stilhed – fået prædikatet ”invasiv”. Indtil det skete, blev den blot betragtet som ikke-hjemmehørende og trods utallige undersøgelser omkring artens prædation på padder, krybdyr og insekter har man da heller ikke været i stand til at påvise nogen negativ påvirkning af den øvrige fauna – heller ikke i betydeligt tættere fasanbestande end de danske. At arten nu alligevel er havnet på listen over invasive arter, er derfor lidt af et mysterium.

En god ven i jagtverdenen spurgte Miljøstyrelsen direkte og fik det noget uklare svar, at fasanen var degraderet til ”invasiv”, fordi den ”kan” påvirke andre arter negativt. Miljøstyrelsen melder intet om, hvornår ændringen er trådt i kraft, hvem der har foretaget vurderingen, eller på hvilket videnskabeligt grundlag det er sket. Det hele lugter faktisk en kende af politisk bestillingsarbejde. Det er ingen hemmelighed, at fugleudsætning er i politisk modvind, og en plads på invasivlisten er en klar trumf for jagtmodstanderne i en debat om fremtidige udsætninger.

Mig bekendt er der ikke kommet ny forskning, som siger andet, end forskningen altid har sagt: Der er IKKE videnskabeligt belæg for at påstå, at fasaner er et problem for den øvrige fauna. Og dermed kan arten per definition ikke være invasiv. Det ligner mest af alt en ommer – eller en grundig og fagligt velfunderet begrundelse for ændringerne.

I øvrigt er dåvildt – som har været her i cirka 1.000 år – også røget på listen over invasive arter. Ifølge MST fordi den kan udrette skader på skoven.