Der bliver skudt betydeligt færre vildsvin i Sverige end i den foregående sæson. Dette ses blandt andet på antallet af indsendte trikinprøver (som nu er gratis at sende ind). Intet tyder på mindsket jagt, så nedgangen i afskydningen skyldes formentlig en reduktion i den svenske vildsvinebestand. Ingen ved med sikkerhed, hvad årsagen er, men meget peger i retning af, at elektroniske mørkesigter er blevet betydeligt mere udbredte i Sverige det seneste år og bliver brugt flittigt – også af landbrugere, hvis klare mål er at reducere vildsvinebestanden mest muligt.

Som altid er der store lokale udsving, men den nationale tendens er klar. Den svenske vildsvinebestand er med al sandsynlighed kraftigt nedadgående.