I første halvdel af 1900-tallet forsvandt vandrefalken som ynglefugl over store dele af den vestlige verden. Det gjorde den også i den amerikanske stat Pennsylvania, hvor der før artens dramatiske nedgang og endelige exit typisk var registreret mellem 40 og 50 ynglepar. Præcis som i resten af verden var hovedårsagen til artens forsvinden udbredt brug af sprøjtegiften DDT, som forringede artens avlssucces i en grad, så den helt forsvandt fra naturen.

I USA startede entusiastiske falkonerer med indgående kendskab til rovfugleavl imidlertid ”the Peregrine Fund”. En organisation med det erklærede mål at hjælpe Nordamerikas bestande af vandrefalke på fode. I dag er man efter mere end 40 års målrettet indsats i Pennsylvania nået så langt med succesfulde avls- og genudsættelses-tiltag, at der er registreret 73 ynglepar i starten – betydeligt flere end før arten for alvor gik tilbage. I den anledning har statens naturmyndighed ”Pennsylvania Game Commision” meddelt, at vandrefalken nu fjernes fra listen over truede arter i staten.

100 % success – takket være ildsjæle blandt amerikanske falkonerer under ledelse af Tom J. Cade, som døde 91 år gammel i 2019. De metoder, som Cade og ligesindede falkonerer...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: