Jægerne betaler for forskning

Miljøminister Lea Wermelin hævede i 2021 jagttegnsafgiften fra 521 kroner til 676 kroner. En forhøjelse af statens indtægt på jagttegnet på cirka 26 millioner kroner. I det seneste opgjorte regnskabsår 2020 indkom der 93 millioner fra jagttegnsafgiften, og heraf blev der til administration alene brugt 18 millioner kr.

Nogle af de ekstra 26 millioner kroner, som forhøjelsen af jagttegnet resulterede i sidste år, kunne interesserede søge om midler fra i en projektsansøgningspulje, som blev frigivet kort før jul. I alt blev der uddelt godt 7,5 millioner kroner fra Miljøstyrelsen fra denne pulje til forskellige natur- og jagtrelaterede forskningsprojekter.
Som det fremgår nedenfor, er der en række vildforskningsprojekter, som over de kommende tre år skal gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Ålborg Universitet samt ikke mindst Aarhus Universitets Institut for Ecosicence, som har kontorer på Risø ved Roskilde (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser).

Jægerne betaler for forskning. Foto Frederic Muller og StudioMolekuul/Shutterstock.

Dronetælling af harer

Aalborg Universitet vil i samarbejde med Danmarks Jægerforbund afprøve dronetælling af harer i det åbne land og sammenligne...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: