Både godt og skidt

Godt – set i jægerperspektiv – fordi GPS-mærkning af alle dyr i den danske ulvebestand formentlig vil sætte en effektiv stopper for alle tanker om illegal jagt på ulve, der måtte opstå i hovedet på formørkede sjæle. GPS-mærkning vil også belyse, hvad ulve reelt dør af i dansk natur – og hvor de går hen, hvis de ikke gider at være i vores overvågningssamfund. Altså en gave til danske jægeres fremtidige renommé.

Men det er også ret skidt – set i et mere alment naturperspektiv  – fordi GPS-mærkning helt generelt kan besvære dyret og lede til grimme gnavesår, infektioner og død, alt efter hvordan det i praksis udføres. Der er ingen tvivl om, at sporing af vilde dyrs bevægelser er et effektivt – og nogle gange nødvendigt – forskningsværktøj. Men her er der jo ikke tale om et behov for forskning, men om et behov for overvågning og kontrol.

Pest eller kolera situation

Man kan med rimelighed stille sig selv det spørgsmål: Har vi overhovedet vilde ulve i Danmark, hvis deres tilstedeværelse er betinget af, at de alle med jævne mellemrum indfanges og GPS-mærkes, så vi har styr på alle detaljer i deres liv? Hvis svaret er nej, og at det politiske flertal i Folketinget i øvrigt ikke vil have reelt vilde ulve i Danmark (hvilket de faktisk giver udtryk for, at de ikke vil), så er GPS-løsningen mildt sagt besynderlig.

Noget helt andet er, at projektet realistisk set bliver nærmest umuligt at gennemføre i praksis. Mig bekendt har de danske myndigheder – trods flere års forsøg – ikke haft held til at fange en eneste ulv til mærkning eller undersøgelse. Skal dette lykkes fremover, skal der en helt anden form for ekspertise og betydelige ekstra summer til. Wermelin bliver nødt til at finde (mange) flere millioner til projektet og ringe til en ven – formentlig fra Norge eller Sverige – som faktisk kan fange ulvene (for det kan man). Det er dog langt fra sikkert, at de metoder, som virker, passer ind i nuværende dansk dyreværnslovgivning.

Som sagt: På papiret er GPS-mærkning af alle landets ulve en rigtig god nyhed for jagten. I realiteten kommer det næppe til at ske, trods alverdens gode intentioner. At mærke nogle få stykker har næppe den ønskede effekt. Det er en klassisk pest eller kolera situation. Lea Wermelin får svært ved at stille alle tilfreds.