Danske bøssemagere, som jo primært lever af at reparere og ombygge skydevåben, må ikke prøveskyde våben i forbindelse med reparation. Dette er virkeligheden, efter at Politiet (PAC) er begyndt at tolke de relevante dele af våbenloven anderledes end tidligere. Nu mener de, at, eftersom det ikke udtrykkeligt er nævnt, at det er tilladt for bøssemagerne at prøveskyde som en naturlig del af deres arbejde, så er det ulovligt.

Forestil dig, at du skal hente din bil hos automekanikeren efter en omfattende bremserenovering. Du betaler for reparationerne og mekanikeren udleverer dig dine bilnøgler og siger noget i retning af ”vær lige opmærksom på, at vi ikke har prøvekørt bilen. Hvis bremserne svigter, så kommer du bare tilbage”. Det lyder jo helt vanvittigt… ikke sandt?

Nytolkning

PACs nytolkning af reglerne er et brud på tidligere udbredt praksis, hvor man er gået ud fra, at alt, der ikke udtrykkeligt er forbudt i lovgivningen, i princippet er tilladt. Så sent som i midten af 1990’erne udtalte Politiet sig om samme spørgsmål og kunne dengang ikke se problemer i, at bøssemagerne gennem prøveskydning sikrede kvaliteten af deres arbejde. Men nu er det efter politiets nytolkning af de samme regler forbudt, og det leder til en lang række praktiske problemer.

For hvem vil have skruet på sit våben af en bøssemager, som hverken kan bruge prøveskydning til diagnosticering af eventuelle problemer eller til kvalitetstest i forhold til det udførte arbejde? Det er både kraftigt sikkerhedsmæssigt betænkeligt, og det leder potentielt til meningsløst dyrplageri med flere funktionsfejl og anskydninger, når man forhindrer bøssemagere i at prøveskyde. Desuden er det dumt og udstiller danske myndigheder som rablende amatører på en måde, der ville være tragikomisk, hvis ikke det var for de meget konkrete og reelle problemer, det medfører.

Politiets svar på den voldsomme kritik af de rådende forhold er, at reglerne bør laves om, således det udtrykkeligt bliver tilladt for bøssemagere at prøveskyde kundernes våben. Men er den kurs ikke blot et skråplan, som åbner for, at nævenyttige personer kan stille spørgsmål omkring alle mulige andre selvfølgelige dele af daglig praksis og dermed starte en proces med de facto nedluk og lappeløsning på lappeløsning af en stadig mere kompliceret lovgivning? Man KUNNE jo også gå tilbage til det oprindelige udgangspunkt: Hvis der ikke står, at det er forbudt, så er det tilladt!

Ingen årsag

Mig bekendt er der aldrig sket en ulykke eller opstået en faretruende situation, fordi en dansk bøssemager har udført sit arbejde på samme vis som gennem de seneste par hundrede år eller tre og som en ren selvfølgelighed har prøveskudt de våben, der er blevet skruet på. Politiet har altså taget en hel branche som gidsler på et rent hypotetisk grundlag, hvor papirnussende embedsmænd i små kontorer langt inde ad magtens korridorer beskæftiger sig selv med at finde nye perfekte løsninger på ikke eksisterende problemer.

Det kan s’gu da ikke være rigtigt, at danske jægere skal tage deres bøssemagerarbejde ud af landet, på grund af meningsløst dansk bureaukrati? Det er (endnu) en ommer!

I øvrigt forlyder det, at sagsbehandlingstiden for alle former for tilladelser udfærdiget af PAC (Politiets Administrative Center | Kontakt politiet | Politi) igen er på vej op, eftersom deres nye IT-løsning ikke virker, som den skal. Til gengæld skulle man endegyldigt have slukket for det gamle system. Ifølge våbenhandlere vi har talt med, som har været i løbende dialog med PAC omkring udeblevne eksporttilladelser, er der ingen konkret udsigt til, hvornår tingene atter kører som normalt. Det er sjældent smart at skrotte mormors gamle respirator, før man har sikret sig, at den nye kører, som den skal…

Læs også: Historien om udryddelse omskrives