Tekst og foto: Claus ”Claude” Sloth Andersen

Vis lige det igen”, lyder det næsten i munden på hinanden fra de to professionelle jægere, (PH) der guider Freya og mig på vores jagt hos Orange River Hunting & Safaris i Sydafrika. Vi har begge en rygsæk med fra Vorn Equipment og har lige trukket vores rifler frem fra dem. Freya anvender den mindre Lynx, og jeg bærer Deer rygsækken.

De er begge tydeligt imponerede over den glidende bevægelse og hastigheden, hvormed vi får vores rifler frem og klar til skud. Vi får hurtigt placeret riflerne i rygsækkene igen og viser dem, hvordan systemet fungerer.

Jeg er sikker på, at Vorn Equipment har fået et par ekstra fans efter vores lille demonstration.

Første indtryk

Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Transport

11.Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 18, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

Stk. 2. Skydevåben må kun i tilfælde af transport mellem opbevarings- og anvendelsessted og transport i forbindelse med køb, salg, reparation og andre lignende...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: