Fasaner og agerhøns har på visse punkter forskellig biologi. For eksempel deltager begge forældrefuglene i yngelplejen hos agerhønsene, mens det hos fasanerne er et job, som hønen klarer. Men i forhold til begge arters krav til redeskjul og efterfølgende en biotop, hvor kyllingerne kan klare sig igennem den første kritiske tid, minder de så tilstrækkeligt meget om hinanden, at det giver god mening at skære dem over samme kam. I øvrigt kan man også sammenligne dem med en række...

Annonce