Foto: Steen Andersen

”Det er et af de mest detaljerede overvågningssystemer i verden, især for trækvildtet findes der ikke noget tilsvarende andre steder,” forklarer Thomas Kjær Christensen, der er seniorforsker på DCE under Aarhus Universitet – det vi i gamle dage kaldte DMU Kalø.
Her fører de statistik over det danske vildtudbytte, og det er sket kontinuerligt i nøjagtig 80 år.

Statestik om Jagtudbytte
Vildtudbyttet fordelt over de forgangne 80 år. Kilde DCE Aarhus Universitet.

Faktisk er det lidt af en bedrift, at man i den tyske besættelses første år formår at stable et indberetningssystem på benene, som første gang modtager opgørelser over de danske jægeres udbytte efter sæsonen 1941.

Faktisk var jagtudbyttet i årene fra 1941 til 1945 gennemsnitligt på lige over 2 millioner stykker vildt årligt. Til sammenligning tjener, at den senest opgjorte sæson for det danske vildtudbytte er på lige under 1,8 millioner stykker vildt – så i det firsårige spænd, statistikken strækker sig over, er der reelt set sket et fald i det årlige jagtudbytte.

Besættelse

Imidlertid giver det god mening, at udbyttet var så højt den gang, forsikrer Thomas Kjær Christensen, for under besættelsen var der mange, som supplerede de rationerede fødevarer...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: