Grøn er håbets farve, og IUCNs nye ”grønne status” for rødlistede arter handler netop primært om at løfte de gode eksempler på bevaringsindsats, der går i den rigtige retning. Der er tale om en helt ny statusopdatering, som systematisk sætter tal på aktuelle bevaringstiltag for de forskellige arter, og som gerne skulle give et mere realistisk og fuldstændigt billede af arternes samlede status end det, som den nuværende rødlistning kan tegne alene. Ofte afspejler en arts bevaringsstatus på rødlisten ikke den retning, tingene går i lige nu – og dette skulle der altså gerne blive rettet en hel del op med den nye ”grønliste”.

Gode eksempler på arter med en bevaringsstatus, som ikke giver et fyldestgørende overblik over den aktuelle situation, er for eksempel sort næsehorn eller californisk kondor – arter som nu og her begge er rødlistede som ”kritisk udryddelsestruede”, men også arter, som i de senere årtier er i god fremgang, takket være målrettede bevarelsesindsatser. IUCN forventer, at mere nuancerede øjebliksbilleder af udviklingen vil øge lysten til at gøre noget – simpelthen fordi man kan se, at indsatsen nytter, selvom rødlistestatus for en given art er nedslående.

Som...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: