Der er stadig masser af vild natur, som venter på at blive opdaget og dokumenteret, selvom hastigt svindende levesteder gør opgaven til en ulige kamp mod uret.

Så sent som i 2010 blev arten Walter’s duiker (Philantomba walteri) for første gang beskrevet af videnskaben. Den lille duiker – der vejer 4-6 kg. – findes i et begrænset savanneområde i de vestafrikanske lande Togo, Benin og Nigeria.

I mange år var arten udelukkende kendt fra i alt 41 fund på illegale markeder for bush-meat. Krybskytteri ledte med andre ord til artens opdagelse og beskrivelse, ingen vestlige videnskabsfolk havde set et levende eksemplar af den lille antilope.

I starten af april gik et par af de små duikere imidlertid i en vildtkamerafælde i et naturreservat i Togo, og ikke-lokale kunne for første gang se den nyopdagede art i levende live. Vildtkameraer bliver brugt mere og mere intensivt til dokumentation i naturbevarelsesarbejdet.

En af biologerne bag de 100 vildtkameraer i det pågældende naturreservat udtalte til pressen, at ”Denne vilde art har med enestående dygtighed undgået videnskaben i 200 år, men tragisk nok har den ikke de samme evner til at undgå net, snarer og krybskytternes hunde”

IUCN har langt fra tilstrækkeligt...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: