Den tradition blev imidlertid ændret ved jagtlovsrevisionen i 2007, hvor vi fik kortere jagttid på duerne, som først måtte skydes fra den 1. oktober. Og igen i 2011 blev der indskrænkninger, idet jagttiden blev rykket til 1. november.

I jagtsæsonen 2019/2020 fik vi så lov til at skyde duer 14 dage førend de foregående seks år nemlig fra 16. oktober. Men glæden varede kun kort, og ved jagtlovsrevisionen sidste år blev jagttiden for ringduen igen indskrænket. Jagttiden på ringduen løber nu fra 10. november til 31. januar.

Dueskjul – nemt at slå op, og som hurtigt lukkes sammen efter brug.

Begrundelsen fra biologerne på Århus Universitet i Nationalt Center for miljø og energi har været, at ringduen stort set yngler det meste af året (muligvis på grund af klimaændringerne), og derfor er det imod dyreværnsetikken at skyde duerne, mens de har unger i reden.

Derfor er der ingen tvivl om, at vi og lodsejerne i højere grad end tidligere har søgt om at få lov til at regulerer duer, fordi mange landmænd har set voksende markskader på afgrøderne dels inden høst og især, efter at markerne har været nysåede i august og september. 

Vildtskade bekendtgørelsen

Kamuflering er vigtig. Duerne har et utroligt...
Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: