Er det endnu et skridt mod jagt forbi, når jagttiderne gradvis reduceres? Som det nu er tilfældet med de danske edderfugle. Det er fristende at finde sortsynet frem og gå i destruktivt selvsving med jagtens endeligt som det apokalyptiske rædselsscenarie.

Og det bliver næsten uundgåeligt at følge dette spor, når man løfter blikket og konstaterer, at såvel nationalt som globalt er det vilde dyreliv i tilbagegang og jagtmodstanden i fremgang. Det er to ulidelige udviklinger, som bare gør ondt værre – hele tiden.

Og hvad skal vi så gøre ved det? Ja, vi skal først og fremmest holde fast i den forstandige tilgang, som forsøges praktiseret i Vildtforvaltningsrådet, hvor det er sagligheden og fagligheden, der skal danne fundamentet for fremtidens vildtforvaltning.

Det betyder blandt andet, at vi har brug for endnu mere viden om det vildt, vi holder af, og som vi gerne vil efterstræbe ude på jagterne. Det betyder også, at vi er nødt til at have tillid til, at de, der forhandler jagtens sag – nationalt som internationalt – er de bedste, og at de har de bedste forudsætninger.

Hvis vi er af den opfattelse, at dette ikke er tilfældet, så er det her, vi skal sætte ind. Ikke ved at gå i fakkeltog på gaderne, eller iklæde os orange veste og brænde dæk af i storbyerne. Vi skal ikke være aktivistiske. Vi skal derimod være systematiske, analytiske og frem for alt saglige. Det vil nok også betyde, at vi skal medvirke til at fremskaffe det kvalificerede grundlag, som fremtidens vildtforvaltning skal bygge på. Det vil sige data. Og det vil koste penge.

Når jagtens forhandlere mødes med de øvrige grønne organisationer, så præsenteres de for mængder af valideret data, som i mange tilfælde ikke findes tilsvarende for de jagtbare arter. Det skal vi have gjort noget ved. Så, mens vi glæder os over, at jagten kun reduceres langsomt, så tillad mig at spå om fremtiden. Der kommer flere indskrænkninger af jagttiderne. De kommer snart. Og vi kan kun imødegå dem med videnskabelige data og tilsvarende argumenter.

Det kræver store forbedringer af vores jagtfaglige grundlag, og derfor vil fremtiden også betyde, at vi kommer til at skulle anvende betydelige økonomiske ressourcer på at blive ligeså datarige, som vores jagtlige modparter.

Og det kan kun gå for langsomt. Godt Nytår.