Natsigte nu lovligt ved regulering af mårhund
Natsigte nu lovligt mod mårhund

Jægere kan nu få dispensation til at anvende natsigter under jagt på mårhund og vaskebjørn.
“Invasive rovdyr presser en række af vores i forvejen sårbare og truede arter som strandtudse og agerhøne. Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor har jeg nu givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge natsigte mod mårhund og vaskebjørn”, sagde miljøminister Lea Wermelin i forbindelse med offentliggørelsen af den nye lovgivning.
Den nye lov kommer efter at jægere i en årrække har efterspurgt natsigter til brug i jagten på de to effektive rovdyr.
Der er en ny forvaltningsplan på vej for mink, mårhund og vaskebjørn, hvor lysforstærkende natsigte indgår som værktøj til at bekæmpe mårhund og vaskebjørn. Men da mårhunden formerer sig i foråret, vil Miljøstyrelsen allerede nu indføre en ny dispensationspraksis for jægere, der ansøger om anvendelse af natsigte til montering på jagtvåben. Det betyder, at jægerne kan tage natsigte i brug, før en bekendtgørelse med de nye regler ligger klar.

Tal og fakta:
• Den nye dispensationspraksis gælder montering af lysforstærkende natsigte på jagtvåben. Natsigtet må kun anvendes af jægere til regulering af mårhunde og vaskebjørne. Anvendelse af termisk sigte vil ikke være tilladt.

• For at en jæger må anvende natsigtemidler, som kan monteres på jagtvåben, skal det være tilladt for den pågældende efter både Justitsministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets regler og praksis. Dette betyder, at jægeren skal søge tilladelse både hos politiet og hos Miljøstyrelsen. Tilladelse hos Miljøstyrelsen søges ved at sende en ansøgning til mst@mst.dk. Tilladelse hos politiet søges gennem politiets online ansøgningssystem.