Det er ikke alene rapsmarker og nysåede kornmarker, som ringduerne eller skovduerne fouragerer på i august september og oktober samt i april måned. Også ærtemarkerne er en delikatesse for skovduen. Ifølge Landbrugsstyrelsen har vi i Danmark de senere år set en svag stigning i arealet med ærter både foderærter og ærter til konsum.

I år har der været dyrket 3427 hektarer med ærter, det er dog langt fra de mellem 25.000 og 35.000 hektarer, som blev dyrket i 1980erne og 1990erne.  Ærtemarkerne lokker mange skovduer, og især på Sjælland kan de være en plage, siger afdelingschef Jens Elbæk fra Seges, landbrugets rådgivningsvirksomhed i Skejby nord for Århus.

”Derfor er der en del landmænd, der søger om at få lov til at regulere duerne på ærtemarkerne hovedsageligt lige efter såning i april måned. Men duerne er dog ikke et af de største problemer for landmændene”, siger Jens Elbæk videre. ”Langt den største del af skaderne på afgrøder er både forår og efterår skader forvoldt af gæs, især grågæs, som har haft en voldsom vækst de seneste 20 år i Danmark. Det er især vintersædsmarkerne, som gæssene lokkes af, og i efterårsmånederne kan en flok gæs på 1000 fugle ødelægge en...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: