Anses som en potentiel sikkerheds- og sundhedsrisiko

Roms forstæder har været plaget af en invasion af vildsvin, som har opdaget byens overflod af føde og dækning. De nærgående grise skaber kaos i byen og anses som en potentiel sikkerheds- og sundhedsrisiko for byens borgere. Derfor startede man i 2018 et projekt med indfangning af vildsvinene i fælder. Nu fanger man omkring 1.000 vildsvin om året i byernes by, og fangsten fragtes direkte til et vildtslagteri, hvor svinene forvandles til menneskeføde.

At vildsvin forholdsvis let vænner sig til mennesker, er et kendt fænomen, som flere europæiske storbyer har kæmpet med i de seneste år. Rotter af vildsvin er for eksempel ret almindelige i Berlins forstæder, lige som mange andre store og små tyske byer jævnligt udfordres af vilde grise. I den sydlige halvdel af Sverige er det også helt almindeligt, at haveejere i mindre byer får grå hår i hovedet, når de finder deres græsplæner omlagt i løbet af natten. 

Når vildsvin i landbrugslandet presses mod byerne, kaster de sig over affaldstønder og græsarealer i haver, parker og på kirkegårde. Dyrene bliver hurtigt nærgående, og det er en stor praktisk udfordring at regulere dem i tæt bymæssig bebyggelse. 

Som jægere skal vi glæde os over vildsvinets fantastiske overlevelsesevner. En stærk bestand af vildsvin er en garant for fremtidens jagt. Ikke-jægere får nemlig på næsten magisk vis en helt anden forståelse for jagt og regulering, når horder af vilde svin nat efter nat pløjer sig igennem deres husholdningsaffald.