I EU’s ”State of nature” rapport, som er udarbejdet af EU’s Miljøagentur i København , har man (som sædvanligt) tilsyneladende bevidst valgt at sætte jagt og jægere i et betydeligt dårligere lys, end tallene retfærdiggør. Rapporten bygger på indberetninger fra medlemsstaternes naturmyndigheder om aktuelle udfordringer for naturen i perioden 2013-2018 i de pågældende lande. Ud fra overskrifter, billedvalg og datapræsentationen i EU’s rapport fremstår jagten som et betydeligt problem, men de indsamlede data fortæller en helt anden historie.

FACE har gennemanalyseret datamaterialet og er kommet frem til, at jagten kun tegner sig for 0,66 % af alt betydende pres på arter og levesteder. Altså nærmest ingenting i en verden, hvor landbruget ifølge EU står for godt 21 % af problemerne, ”udvikling” tegner sig for næsten 13 % og moderne skovdrift for små 11 %.

”Udnyttelse af arter”, som er den kategori, jagten falder ind under, udgør ifølge rapporten 7,2 % af de samlede udfordringer for den europæiske natur, men selve jagten tegner sig altså blot for 0,66 % ifølge FACEs efterforskning af datagrundlaget for rapporten. Andre interessante tal i den anledning er de invasive arters rolle (7,3 %) og...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: