Af Jens Ulrik Høgh – kommunikationsansvarlig for Nordisk Safari Klub
Foto: Niels Busch samt Jukka Jantunen, Ondrej Prosicky, Villiers Steyn og Victor Lapaev/Shutterstock

Selvom den svenske jagtkvote på bjørn var kraftigt forøget i forhold til tidligere sæsoner, blev hovedparten af bjørnene nedlagt på nogle få dage. Den svenske bjørnebestand er stor og stærk og ligger væsentligt over bestandsmålsætningerne, hvilket altså udløste en kraftig øgning i antallet af licenser. I år blev det til i alt 501 bjørnelicenser (imod 291 i 2020), og medio september i år var 423 af de tildelte bjørne nedlagt. Faktisk var det kun i länene, Jämtland og Västerbotten, at der var licenser tilbage. I alle andre län var kvoten skudt op – de fleste steder den første dag (23. august).

Den svenske bjørnebestand opgøres løseligt til godt 3.000 dyr. Ikke alle län har lavet optællinger de seneste år, så ingen kender det nøjagtige antal, som formentlig ligger et sted imellem 3.000 og 3.500. Stammen trives og vokser og er mange steder så stor, at man med årets licenskvoter håber at reducere stammen noget.

På de svenske bjørne er det først og fremmest jægerne med de gode bjørnehunde, der kommer til skud, men der er altid en chance for passkytterne, og det er relativt tilgængeligt at komme på bjørnejagt i Sverige.