Det er nærmest blevet en kedelig tradition, at der hvert eneste år findes bortkastet vildt på offentlige pladser til ganske stor forargelse for den brede offentlighed. Således blev der for ganske nylig fundet en masse ænder samt noget, der lignede kyllingekød i plastposer henkastet i en skov på Sjælland.

Skovsvin er altid et problem, men når skovsvinene vælger at kaste hele nedlagte vilde dyr ud med deres øvrige affald, så bliver det hurtigt til et uforholdsmæssigt stort PR-problem for jagten.

Naturen mangler ådsler, og det er en sag, vi som jægere skal bidrage langt mere til i fremtiden, men ikke i offentlige skove, på rastepladser eller andre steder, hvor vores ådsler ikke hører til. Og selvfølgelig heller ikke sammen med plastikposer og blandet husholdningsaffald. Et svin er et svin – med eller uden jagttegn. Jeg ville så inderligt ønske, at vi kan bryde denne tradition, så vi kan bruge krudtet på at forklare de dele af jagten, vi faktisk er stolte over.