Nogle gange ligger bukken ikke lige der, hvor man troede, at den lå. Og nogle gange søger man forgæves. Vi fulgte eftersøgningen af fire stykker råvildt i bukkejagtens første dage.
Som bekendt hedder det jo at gå på jagt. Og det er nøjagtig, hvad man gør, når man som denne artikels forfatter bekender sig til den langsomme gammeldags jagtform, hvor man skal gøre sig fortjent til hver eneste skudchance.
Danny Christensen er jæger. Tidligere bosiddende i New York nu med fast adresse i Italien. Han er The Urban Huntsman, og han fortæller her om historierne, der satte gang i længslerne, som satte ham i bevægelse mod drømmenes Italien – og de lokale jagter med jægere, der straks får hele selskabet til at føle sig om én stor familie.
Gedigen dansk forskning af ældre dato viser, at en bukkeopsats, der er under 20 centimeter høj, stammer fra en et-års buk.
Det er forår. Det er dejligt, og det er tiden, hvor rågeungerne må reguleres. Det er et spændende og samfundsnyttigt arbejde - den perfekte start for en nyjæger. Her beretter Morten Knudsen om, hvordan reguleringen også bliver til uddannelse og praktisk erfaring.
Christopher Espensen Indehaver af HuntersClub Født i 1986 Jagttegn i 2002 Riffeltegn i 2002 Har en brun labrador og en kleiner münsterländer Jager primært på Midt- og sydsjælland, Lolland, Falster og ved Mjölby i Sverige. Jeg er født og opvokset i en familie, hvor både min...
Råvildtet stortrives der, hvor tætte hække, småskove og uopdyrkede engarealer veksler med hinanden. I det sydøstlige Rumænien fik vi til fulde oplevet brunstjagten på råbukke.
Der er flere måneder til, før man kan gå på elgjagt i Sverige. Men man kan altid drømme, og måske er det i år, du endelig skal af sted? Vi bringer her en fotoreportage fra den forgangne sæson, der...
Tænk, hvis du kunne skyde den samme buk flere år i træk! Det er muligt, hvis du som dyrlæge Søren Nordberg udskifter riflen med et kamera – og det giver betragtelig indsigt. Om eksempelvis abnorme bukke, grå bukke og om gamle bukke.
Steen Andersen foretrækker at stå på ensomme poster, hvor de andre jægere ikke kan se, hvor godt eller hvor skidt han rammer på fuglejagterne. Læs her en aldeles ærlig beretning om præstationsangst og instinktivt held.