Der er formentlig kun omkring 20.000 vilde løver tilbage i Afrika, men tallet er usikkert, idet løverne er notorisk svære at tælle. I virkeligheden er det heller ikke antallet af løver, der er altafgørende for artens bevaringsstatus. Løver er nemlig særdeles frugtbare. Under optimale betingelser kan deres antal fordobles på blot to-tre år.

Men levevilkårene for løverne er ikke optimale. Deres levesteder skrumper hastigt ind, og kvaliteten af biotoperne er desuden dalende. Nu og her findes vilde løver kun i omkring 8 % af deres historiske udbredelsesområde. 92 % er altså gået tabt til befolkningseksplosionens behov for plads til marker og boliger. Halvdelen af det tilbageværende leveområde deler løverne med mennesker, og hele 82 % af alle tilbageværende levesteder for vilde løver grænser direkte op til relativt tæt befolkede områder.

Ikke så overraskende er en af de allerhyppigste dødsårsager for de store katte illegal lokal jagt, der oftest motiveres af enten forebyggelse af konflikter (en død løve tager ingen geder eller kvæg) eller gengældelse for løvers drab på husdyr eller mennesker.

Det absolut eneste tiltag, der kan lede til en større og stærkere bestand af løver i Afrika, er større...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: